Bisdom Haarlem schenkt 10.000 Euro noodhulp aan bisdom Hyderabad in Pakistan

Leestijd: < 1 minuut
Woensdag 21 september 2022 – 07:33 – Bron: Redactie kerk – Beeld: PB
  -Haarlem- Jarenlang had het bisdom Haarlem-A’dam vele contacten met het bisdom Hyderabad in Pakistan dat gold als partner-bisdom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Gaandeweg ver­wa­terde deze band. Dit jaar heeft vica­ris Bruggink als missie-se­cre­ta­ris de hui­dige bis­schop van Hyderabad, mgr. Samson Shukardin ofm, ont­van­gen op de Tilten­berg.o

Het was een harte­lijke ont­moe­ting, waarbij het verlangen werd geuit om de oude ban­den weer aan te halen. Niemand kon toen de ramp voor­zien die zich enkele weken gele­den door de wateroverlast in het zui­den van Pakistan heeft vol­trok­ken.

Na contact te hebben opgeno­men met mgr. Shukardin hebben bisschop Jan Hendriks en zijn staf besloten om het bisdom Hyderabad met een gift van € 10.000 te hulp te komen voor de leni­ging van de eerste nood.

Over enige tijd als de situatie in Pakistan weer is genormaliseerd wil het bisdom Haarlem-A’dam zien, waar en hoe, ver­dere hulp nodig is. De bisschop beveelt de kerk en de mensen in Pakistan van harte aan in uw gebed!

Geef een reactie op dit artikel