Diaken J.C.J. Omtzigt overleden

Te Denekamp is op 9 maart in de Heer overleden de eerwaarde heer Johannes Cornelis Jacobus Omtzigt, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Jan Omtzigt werd geboren te Ter Aar op 1 december 1939. Vanaf 1979 was hij werkzaam in het Aartsbisdom Utrecht; eerst als directeur van De Zwanenhof te Ambt Delden en vervolgens vanaf 1987 als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs. Op 1 januari 2000 ging hij met vervroegd pensioen. Na zijn diakenwijding op 25 oktober 2008 in de Karmelkerk te Zenderen was hij werkzaam als diaken in de Elisaparochie te Almelo. Op 1 december 2014 ging hij met emeritaat. Klik hier om verder te lezen op de Aartsbisschoppelijke site.

Bron: Aartsbisdom Foto: PB-Geralt

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*