Jaarverslag 2017 Aartsbisdom Utrecht verspreid

De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2017 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. In het voorwoord van de 14 hoofdstukken tellende brochure schrijft vicaris-generaal mgr. Hoogenboom onder meer: “In de afgelopen jaren en ook dit jaar weer is steeds duidelijker geworden dat, teneinde in de snel veranderende maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden de parochiële zielzorg toekomstbestendig te maken, ingrijpende keuzen nodig zijn.”

klik hier om verder te lezen

Bron en foto: Aartsbisdom

Geef een reactie op dit artikel