Nieuwe priesterraad Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op 18 april jl. is een nieuwe priesterraad voor het bisdom geïnstalleerd door bisschop mgr. Ron van den Hout. Het instellen van een nieuwe priesterraad is een verplichting van de bisschop binnen een jaar na inbezitname van de bisschopszetel. Na het vacant worden van de bisschopszetel op 29 februari 2016 is de vorige priesterraad formeel opgeheven. De priesterraad dient als adviesorgaan voor het beleid van de bisschop.

Klik hier om het ganse artikel te lezen

Bron/foto: Bisdom

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*