Paus: Mgr. Jan Hendriks op termijn opvolger Mgr. Jos Punt als bisschop

-ROME- Zaterdag 24 december 2018 Paus Franciscus had vandaag al een bijzondere kerstboodschap voor ons land: Vanmiddag is in Rome bekendgemaakt dat hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks op termijn Mgr. Jos Punt opvolgt als bisschop van de hoofdstad Amsterdam en de omliggende regio. Hoewel dit pas officieel ingaat in januari 2021, gaat de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam meer bestuurlijke taken aan zijn hulpbisschop overdragen.

Hendriks is benoemd tot Bisschop-coadjutor met recht van opvolging, zoals het in canonieke termen heet. ,,Al geruime tijd, na een tweede tia, heb ik dit als verzoek aan de Heilige Vader voorgelegd”, laat Punt weten. Van hem valt nu een last af, aangezien hij al langer worstelt met zijn gezondheid.

Hendriks benoeming wordt plechtig bekrachtigd tijdens een Heilige Mis op vrijdag 11 januari in de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Dit is voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarop dit jaar twee Bisschoppen gelukgewenst zullen worden.

Brief van Mgr. Punt aan de parochies

gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers
en catechisten, alsmede de besturen en parochianen
in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoeming Mgr. dr. J. W.M. Hendriks

Haarlem, 22 december 2018

Broeders en zusters,

Naast de goede wensen die u voor Kerstmis en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen, kan ik u een verheugende medede­ling doen. Afgelopen week ontving ik uit Rome de bevestiging dat onze hulp­bis­schop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulp­bis­schop blijft, maar nu met recht van opvol­ging. Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiterlijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bisschop zal worden van ons geliefde bisdom Haarlem-Amsterdam.

Al geruime tijd geleden, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd. Ruim 20 jaar draag ik als bisschop nu de eindverant­woor­de­lijk­heid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn gezondheid. Een benoeming van Mgr. Hendriks tot coadjutor verschaft mij de mogelijkheid om geleidelijk meer bestuurstaken aan hem over te dragen, en verzekert ook de continuïteit van bestuur en beleid. Door zijn ervaring als rector, en de laatste jaren als hulp­bis­schop en vicaris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander, en wordt alom gerespecteerd.

Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd, en ik wens Mgr. Hendriks van harte proficiat met het vertrouwen dat niet alleen ik, maar ook de paus in hem stelt.
Graag geef ik u de gelegenheid om hem bij onze nieuwjaars­re­cep­tie op vrijdag 11 januari a.s. in het Barbizon Hotel in Amsterdam te feliciteren. De receptie begint zoals gebruikelijk om 16.30 uur. Voor deze gelegenheid zal de receptie om 15.45 uur vooraf worden gegaan door een feestelijke Evensong in de daarnaast gelegen Basiliek van de H. Nicolaas. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Rest mij u nogmaals een Zalig kerstfeest toe te wensen, en Gods rijkste zegen over het nieuwe jaar 2019.

Met vriendelijke groet,

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Bron: Vaticaan/Bisdom Foto: Bisdom

Geef een reactie op dit artikel