175 jaar geleden werd de stichter der mormonen vermoord

Josef Smith Profeet of oplichter ?

door Bernd Tenhage

-Washington- Joseph Smith en zijn broer Hyrum zaten opgesloten in de gevangenis van Carthage in de US-staat Illinois, in afwachting van hun proces. Zij zaten vast wegens het vernielen van de drukpersen van de krant ‘Nauvoo Expositor’. De krant uit de gelijknamige stad, waarvan Smith burgemeester was, was hem vanwege hun kritische houding tegenover de mormonen een doorn in het oog.

In het bijzonder ergerde Smith zich over berichten die betrekking hadden op zijn ‘veelwijverij’. De eerste uitgave van de ‘Nauvoo Expositor’ moest daarom ook gelijk de laatste zijn. Smith verordonneerde het einde van de krant en verklaarde de oorlog. Dat bracht de aanvoerder van de nog jonge sekte in conflict met de wet van llinois.

Het proces ging ook om hoogverraad. Tot een gerechtelijk proces kwam het echter niet, omdat een opgeschoten, anti-Smith, menigte op 27 juni 1844, 175 jaar geleden, het recht in eigen hand nam. Ongeveer 200 mannen bestormden de gevangenis, schoten Smiths’ broer in zijn  gezicht.

De ‘profeet’ vluchtte. Maar de woedende menigte vond hem in de bovenste verdieping van het gebouw. Een pentekening uit die tijd toont, hoe hij stervend uit een raam naar beneden valt. Omdat de jury-rechtbank de verdachten aanvankelijk niets kon bewijzen, kwamen de daders er ongestraft van af. Daarbij lagen de motieven voor de hand: Haat jegens de nieuwe geloofsgemeenschap, die niet alleen in Illinois een moeilijke start maakte.

Voor echte mormonen is Smith sinds zijn gewelddadige dood een martelaar. Anderen erkennen het
onrecht, dat de gemeenschap werd aangedaan, blijven echter kritisch tegenover de ‘profeet’, die beweerde in 1830 in een blokhut in de staat New York de ware Kerk van Jezus Christus te hebben gesticht.

De stichtingsmythe, die de ‘missionarissen’ van de 16 miljoen leden tellende gemeenschap heden-ten-dage in 188 talen rond de aarde verspreiden,vertelt, dat de 17-jarige Smith in een Goddelijke openbaring naar het verloren “Boek Mormon” gebracht werd. Daarbij ging het om gouden platen, voorzien van teksten van de profeten Mormon en Moroni, die onder andere kond doen van de verschijning van Jezus aan de Amerikaanse oer-inwoners, kort voor zijn Hemelvaart.

Daar zou Jezus zijn enig ware Kerk hebben gesticht. Hoe Smith, die vermoedelijk helemaal niet kon lezen, de in Egyptisch geschreven tekst kon ‘ontcijferen’, is een mysterieus raadsel net als de verblijfplaats, sindsdien, van de gouden platen. Als een wonder lijkt ook de snelle groei van deze van origine Amerikaanse religieuze gemeenschap, waarvan de band met het Christendom zeer omstreden blijft.

De huidige president van de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ (LDS), Russell
Nelson, zegt dat God hem in een openbaring heeft gezegd, hoe belangrijk het is om te vertellen dat zijn ‘kerk’ de directe opvolger van Jezus Christus is en het begrip ‘mormonen’ niet meer te gebruiken.

“De Katholieken mogen blij zijn, een zó liefdevolle en competente leider te hebben, wat is dat een liefdevolle en geweldige man.”

Derhalve besloot de 94 jarige ‘profeet’, in de toekomst alleen noch de officiële naam ‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ te gebruiken, de naam die Jezus zelf tegenover de Amerikaanse oer-inwoners zou hebben geopenbaard.

Deze beslissing gaat vergezeld met een paar bekentenissen die tot nu toe werden verzwegen. Zo spreken de huidige mormonen-leiders openlijk over het feit, dat Smith veelwijverij praktiseerde met tenminste 40 vrouwen, waaronder meerdere minderjarigen. Erkend wordt heden-ten-dage óók het openlijke racisme van Brigham Youngs, de opvolger en tweede profeet van de LDS-gemeenschap. Youngs verordonneerde in 1852  dat kleurlingen niet tot Priester mochten worden gewijd.

Paus Franciscus ontmoette in maart de 17e profeet van de ‘Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints’ in het Vaticaan. Terwijl de theologische verschillen blijven voortbestaan, zijn er in het sociale domein tal van ontwikkelingen waar de Katholieke Kerk met de mormonen nauw samenwerkt.

Nelson verklaarde na zijn ontmoeting met de Paus: “De Katholieken mogen blij zijn, een zo liefdevolle en competente leider te hebben: “Wat is dat een liefdevolle en geweldige man.”

Bron: KNA-Bernd Tenhage Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*