Al 4 miljoen Christenen in Iran

-IRAN/Perzië- In de Islamitische Republiek Iran, het voormalige Perzië, omhelzen steeds meer mensen het christelijk geloof. Volgens diverse onafhankelijke studies is het aantal bekeerlingen gestegen tot vier miljoen mensen. Mehrdad Fatehi, oprichter en directeur van Theological Theological Center van PARS, vertelde  tijdens een conferentie te Stuttgart (D) op 13 mei. De bekeringen begonnen eind jaren negentig, toen sommige leden van de traditionele orthodoxe kerken beweerden ‘de verrezen Jezus’ te hebben ontmoet. Sindsdien zijn er steeds meer meldingen geweest van genezingswonderen, verschijningen, dromen en visioenen van Christus, evenals nieuwsgierigheid naar christelijke televisie- en radio-uitzendingen, die Iran grotendeels via de satelliet ongehinderd bereiken. De interesse in het christendom wordt bevorderd door teleurstellingen over de economische en politieke situatie en de beperking van individuele vrijheid. Aangezien de afvalligheid van de islam in Iran als een misdrijf wordt beschouwd, waarop zelfs de doodstraf staat,  komen de voormalige moslims meestal in ondergrondse gemeenschappen samen. PARS ondersteunt haar met correspondentiecursussen voorgangers en leiders. Er zijn veel internetprogramma’s, volgens Fatehi. Iran heeft ongeveer 80 miljoen inwoners. Organisatoren van de missieconferentie waren de protestantse  “Christian International Experts” met ongeveer 55 ontwikkelingswerkers in 30 landen, het vrijwilligerscentrum “Co-Workers International” en “Help for Brothers International”. Uiteindelijk stuurden de drie organisaties 65 personeelsleden voor een tot drie jaar dienst in het buitenland.

Religie

De schrijn van imam Reza in Mashhad is een belangrijk bedevaartsoord voor sjiieten

De staatsreligie van Iran is het Twaalver sjiisme, maar er zijn ook andere religies die gepraktiseerd en erkend worden. De islam heeft een allesbepalende invloed op het leven in Iran. De grondwet bepaalt dat de Hoogste leider van Iran altijd een islamitisch geestelijke moet zijn en alle wetsvoorstellen worden door islamitische geestelijken beoordeeld voordat ze in werking mogen treden. De religieuze politie controleert op straat of vrouwen zich wel aan de religieuze kledingvoorschriften van de islam houden. Ook controleert zij op ander ‘onzedelijk’ gedrag. Tijdens het vrijdagmiddaggebed wordt volgens de islamitische traditie een khutbah of politieke rede gehouden waarbij vaak de westerse cultuur als ‘verderfelijk en onzedelijk’ wordt afgeschilderd en de VS en Israël als ‘de Grote Satan en de Kleine Satan’ worden betiteld.

De regering van Iran houdt het percentage moslims op 89% sjiieten en 9% procent soennieten, maar volgens mensenrechtenorganisaties zou het percentage soennieten op 16% staan. De soennieten zijn vooral Koerden in het noordwesten, Beloetsji in het zuidoosten en Turkmenen in het noordoosten van het land. Verspreid over het land wonen ook veel aanhangers van het soefisme, maar deze islamitische stroming is verboden in Iran en de aanhangers ervan worden vervolgd.

De bahai, een 19e-eeuwse afsplitsing van de islam, worden vervolgd.

De Armeense Sint-Stefanuskerk in het noordwesten van het land staat op de Werelderfgoedlijst

Naast moslims zijn er relatief kleine erkende gemeenschappen christenen (ca. 300.000), joden (20 tot 30.000), zoroastriers (35 tot 60.000) en hindoes. Het grootste deel van de christenen behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. Er zijn daarnaast Assyriërs (niet-geünieerde nestorianen) en protestanten (voornamelijk anglicanen en presbyterianen). Het merendeel van de katholieken volgt de Chaldeeuwse ritus (geünieerde nestorianen). Daarnaast zijn er katholieken van de Armeense ritus en van de Latijnse ritus. Deze erkende en beschermde minderheden hebben ook enkele zetels in de Majlis van Iran.

Naast de erkende christelijke gemeenschappen, zijn er ook christenen die zich recent bekeerd hebben en in huiskerken bijeen komen. Hoewel dit volgens de islamitische wetgeving verboden is, worden deze christenen met rust gelaten als zij zich gedeisd houden. Christenen die anderen bekeren worden wél vervolgd.  Iran staat in de top drie van de door de Nederlandse christelijke organisatie Open Doors uitgegeven lijst van landen waar christenen het meest vervolgd worden.

Bron: idea/wikipedia Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*