Alweer Facebookcensuur voor Katholieke historicus

BERLIJN-De kerkhistoricus Michael Hesemann werd gisteren op Facebook geblokkeerd, na een islam-kritische inzending, voor de duur van 30 dagen. Hesemann had eerder het volgende artikel geschreven: “De islam speelt slechts één rol in de 1700-jarige geschiedenis van het christelijke Westen: die van het zwaard van Damocles, dat boven ons hing, de dreiging van barbaarsheid, waartegen wij ons moeten verenigen om ons er tegen te beschermen. In die zin maakt de islam geen deel uit van de Duitse geschiedenis, maar van de strijd tegen de islam! ‘ Slechts een korte tijd later werd de bijdrage gerapporteerd en gecensureerd.

Ondertussen heeft Hesemann zich tegen het verbod verzet en een open brief aan Facebook gezonden, die door de Duitse pers openbaar is gemaakt:

“Zeer geachte dames en heren, de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland garandeert in § 5.1:” Eenieder heeft het recht om vrijuit zijn mening te uiten en te verspreiden in woord en geschrift en foto’s en om zich vrijelijk te informeren uit algemeen toegankelijke bronnen. ” vooral voor vragen over lesgeven, zoals gespecificeerd in § 5.3: “Kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs zijn vrij toegangkelijk.” Door mij voor 30 dagen te blokkeren (!) heeft Facebook tot mijn grote spijt mijn recht op vrijheid van meningsuiting geschonden en ik overweeg dan ook juridische actie tegen U te ondernemen.

De reden van uw schorsing houdt u in dat ik “personen” zou aanvallen vanwege hun religieuze overtuiging. Dat is expliciet NIET het geval. In mijn bekritiseerde verklaring ging het expliciet om 1700 jaar geschiedenis, niet om de huidige of levende personen. De enige persoon naar wie het indirect ging, is Horst Seehofer, die ik niet heb aangevallen maar bevestigd. Zelfs de Duitsers kunnen worden aangehaald voor de jaren 1933-1945 barbaarsheid, zonder mensen van het heden te beledigen. Bovendien is kritiek op een religie waarvan het heilige boek talloze moordoproepen bevat en  barbaarse dood en lijfstraffen reist, zie het O.T. zeker legitiem, zonder dat het de individuele, gelovige moslim aanvalt. Als katholiek moet ik ook kritiek aanhoren op de kruistochten en het oude testament, de inquisitie en de behandeling van mijn kerk met gevallen van misbruik, zonder persoonlijk beledigd te zijn, zoals de relevante jurisprudentie duidelijk stelt. Ik dring er daarom bij u op aan om op grond van de Duitse grondwet af ​​te zien van censuur die de schrijver van een sobere historische analyse 30 dagen uitsluit van zijn sociale leven en communicatie met zijn vriendenkring.

Bron: ARD Foto: facebook

 

Geef een reactie op dit artikel