Bisschop Choennie staat achter hindoegeestelijken

-PARAMARIBO Bisschop Karel Choennie staat achter de hindoes die er moeite mee hebben dat het holi- of phagwafeest veel te commercieel wordt gevierd. Begin deze week stuurde de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname samen met andere hindoe-organisaties een brief naar de president van Suriname om de essentie van het feest te benadrukken in de vergunningsvoorwaarden van de commerciële phagwafeesten.

Als er niet op tijd aan de bel wordt getrokken, zal het holifeest hetzelfde lot ondergaan als de christelijke feestdagen Kerst en carnaval, vinden de organisaties. “Wij kunnen mensen niet verbieden, maar wij kunnen gelovigen oproepen om wel bewust hun religieuze feest te vieren. De ware betekenis van Phagwa moet men niet verliezen, zoals dat gebeurt bij de Christelijke feesten”, zegt de Bisschop. Het zou volgens Choennie heel kwalijk zijn als er tijdens de goede week, knalfeesten worden gegeven op Goede Vrijdag. “Onze samenleving kenmerkt zich gelukkig als een volk met een hoge tolerantie, waardoor religie en commercie naast elkaar kunnen bestaan, maar wij moeten respectvoller met elkaar omgaan”, stelt hij.

In zijn Phagwaboodschap vraagt hij daarom tot diepere bezinning van dit religieuze feest. Phagwa is ook een feest van kleuren en spontaniteit. Maatschappelijke standen en rangen vervagen wanneer iedereen in een sfeer van ongedwongen vriendschap elkaar met de bonte verscheidenheid aan  kleuren besproeit. Het Rooms-katholieke Bisdom sluit zich daarom graag aan bij de oproep die er van verschillende pandits is uitgegaan om de viering van Phagwa met besprenkeling niet te laten ontaarden in banale vormen van plezier maken die de hoge waarden die aan dit religieuze feest ten grondslag liggen, doen vergeten en bijdragen tot bandeloosheid en moreel verval in ons geliefde land, stelt Choennie.

“Moge dit feest dan zorgen dat in onze samenleving door rechtvaardigheid het onderscheid tussen ras en geloof, maar vooral ook tussen rijk en arm vervaagt en verdwijnt. Armoede is vaak de oorzaak dat landen als Suriname ertoe overgaan om hun natuurlijke rijkdommen goedkoop te verkopen en daarbij onherstelbare schade aan te richten aan de schepping. Hoe arm een mens ook is, hij mag nooit zijn ziel verkopen en zijn principes prijsgeven”, schrijft de Bisschop in zijn Phagwaboodschap.

Bron: ATV Foto: Bisdom

Geef een reactie op dit artikel