Duitse theologen eisen hervormingen

Een andere kijk op sexualiteit, wijding van vrouwen en afschaffing celibaatsverplichting.

-München- In een open brief aan kardinaal Reinhard Marx hebben negen theologen en katholieken in leidinggevende posities opgeroepen tot radicale hervormingen binnen de Duitse Rooms-Katholieke kerk. Zij roepen op tot een “nieuwe start met een andere seksuele moraal”, inclusief een “redelijke en rechtvaardige beoordeling van homoseksualiteit”, zo schrijft het gezaghebbende dagblad de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). “Als u uzelf aan het hoofd van de hervormingsbeweging stelt, verzekeren wij dat wij pal achter U staan”, aldus het appèl, dat óók  gericht is aan alle andere bisschoppen. “Open een nieuw hoofdstuk, schrijf er ‘2019’ boven en begin,” schrijven de ondertekenaars, waaronder universitair rector en theologie-professor Ansgar Wucherpfennig.

Vorig jaar werd Ansgar Wucherpfennig als rector van het jezuïetencollege Sankt Georgen in Frankfurt  door de Vaticaanse Congregatie voor Onderwijs, vanwege zijn uitspraken over homoseksualiteit, het zegenen van koppels van hetzelfde geslacht en het vrouwendiaconaat, een derde ambtstermijn geweigerd. Nadat zijn superieuren en verschillende bisschoppen in Rome hadden geprotesteerd, kwam het Vaticaan terug op haar beslissing. Andere ondertekenaars zijn pater Klaus Mertes, die als hoofd van de Berlijnse Canisius College een aantal gevallen van misbruik openbaar maakte in 2010, en de Frankfurter stadsdecaan Johannes zu Eltz, een criticus van de voormalige (geldverspillende) Limburgse bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst.

Ook achter het appèl staan de Frankfurter Caritas directeur Gaby Hagman, de groene politica Bettina Jarasch, woordvoerder van het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZDK) voor de politieke en ethische kwesties, Dagmar Mensink, vice-president van ZDK, Claudia Lücking-Michel en de religieus filosoof Jörg Splett en zijn vrouw Ingrid.

Bovendien eisen de theologen een “echte scheiding der machten” in de kerk: “Dit past beter bij de nederigheid van Christus en binnen het kader van de wetten en regels die op ons allen van toepassing zijn.” Zij pleiten ook voor een opening voor de vrouwenwijding en de afschaffing van het verplichte celibaat voor diocesane priesters. De reden voor de brief aan Kardinaal Marx, gepubliceerd in het dagblad FAS, is de vergadering van de voorzitters van de Bisschoppenconferenties van over de hele wereld, die Paus Franciscus van 21 tot 24 februari in het Vaticaan zal houden. Er moet, tot in detail, worden gesproken over het schandaal rond misbruik in de kerk en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De theologen drongen er bij Marx ook op aan om op de conferentie te wijzen dat misbruik in de kerk “ook interne-organisatorische redenen heeft”, zoals blijkt uit de studie in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie over het misbruik in de Duitse kerk. Zij spreken ook van aanhoudende depressie en donkere buien in de parochies: “De zon van gerechtigheid is niet langer zichtbaar en onder een grijze hemel verdort de vreugde van het geloof.”

Bron : FAS/MB/ADN Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*