Duitsland: zorgen om aantal Priesterwijdingen

-Duitsland- Het aantal priesterwijding in de katholieke kerk in Duitsland zal in 2018 op een laag niveau blijven. Het aantal nieuwe wijdingen van seminaristen toont tegelijkertijd dat er de komende jaren geen ommekeer zal plaatsvinden. Volgens een onderzoek door het Katholiek Nieuws Agentschap (KNA) 2018 in de 27 bisdommen zullen 61 jonge mannen tot diocesaan priester worden gewijd. Dat zou het op één na laagste aantal ooit zijn. In 2015 was er een dieptepunt met 58 wijdingen, in 1995 werden 186 mannen gewijd.

Het totale aantal priesters in Duitsland daalt sinds de jaren tachtig: in 1990 waren er bijna 20.000 katholieke geestelijken, vergeleken met 13.856 in 2016. Steeds vaker verlenen buitenlandse priesters diensten in de parochies, vooral uit India en Polen – wat niet altijd soepel verloopt. Bovendien komen er steeds meer parochiefusies. In 2016 waren er 10.280 parochies, in 1990 waren er nog 13.313 – een daling van 22.9 procent. Het resultaat: het activiteitenprofiel van de priester verandert. Zij die meerdere parochies bedienen, komen in tijdnood en ‘rennen’ van parochie naar parochie.

Wat te doen tegen deze trend? Het is duidelijk dat het beroep van priester geen werk is zoals elk ander. Sommigen hopen op het “Franciscus effect”. Maar tot nu toe zijn er nauwelijks tekenen. En de paus? Hij ziet het priesterschap voor de vrouw als niet wenselijk. Hij staat meer open voor het idee om goede katholiek getrouwde mannen te wijden.

Bron: KNA/ORF Foto: Pixabay-pater darius

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*