Engeland: Christendom is geen vreedzame Religie – Asielaanvraag afgewezen !

Een tot het Christendom bekeerde Iraniër vroeg asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Hij haalt de vreedzame aard van het Christendom aan als de reden voor zijn bekering. Maar de Engelse IND verwerpt de aanvraag – met verwijzing naar de Bijbel!

 In Groot-Brittanië zorgt een brief van de asielautoriteit (IND) voor grote opschudding, waarbij het Christendom als een gewelddadige religie wordt gezien. Volgens de krant Catholic Herald had een tot het Christendom bekeerde Iraanse moslim in het Verenigd Koninkrijk asiel aangevraagd, vanwege bedreiging en vervolging in zijn vaderland. Als een van de redenen voor de verandering van religie zei hij dat hij de islam als een gewelddadig geloof beschouwt, terwijl hij in het christendom “vrede, vergeving en compassie” ervaart. De Engelse asielautoriteit, vergelijkbaar met de Nederlandse IND, wees zijn asielverzoek af: er zijn talrijke passages in de Bijbel over geweld en oorlog, en Jezus zelf zegt: “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” (Mt 10,34) De redenering van de Iraniër is dus inconsistent. De aanvrager heeft via zijn advocaat bezwaar gemaakt.

Nadat zijn advocaat delen van de brief op Twitter had verspreid, gaf dit een grote publieke schokreactie. De directeur van de British Jesuit Refugee Service beschreef het asielvonnis als “ongelooflijk schokkend”. Ondertussen heeft de Britse regering afstand genomen van de brief. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de brief niet in overeenstemming was met de richtlijnen van het ministerie.

Het is niet de eerste keer dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bekritiseerd wordt vanwege de omgang met religie. Een voorbeeld: een bekeerling werd asiel ontzegd voor de verklaring dat Jezus geen aardse vader had. De asielambtenaar vond dit onjuist en zei dat de vader van Jezus Jozef was. In een ander geval werd een asielaanvrager afgewezen omdat hij Christus, zijn redder, had genoemd. Als dat zo is, zou Christus hem kunnen beschermen tegen het Iraanse regime, aldus de Engelse IND.

Het Engelse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft intussen beloofd het personeel beter te trainen in religieuze aangelegenheden. De Church of England zei in een verklaring dat er nog veel aan bijscholing moet gebeuren bij de autoriteiten: de huidige zaak laat zien hoe radicaal het ministerie haar begrip en kennis van alle religies moet veranderen. Ook in Nederland komen dit soort blunders regelmatig voor, de omgang van IND-medewerkers, maar ook rechters, met asielzaken is vaak bedroevend slecht, zo zegt de Nederlandse vereniging voor de Advocatuur, maar ook de Europese commissie voor de rechten van de mens.

Foto: PB-Guvo59

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*