Lof, spot en hoon voor misbruikanalyse Benedictus XVI

-VATICAANSTAD- terwijl de Nederlandse media opvallend stil zijn rond de analyse van het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, door Paus Benedictus XVI, gaat het er elders in Europa heftiger aan toe. Lof voor de opmerkingen van de Emeritus Paus, die het zwijgen doorbrak. Maar ook hoon en spot, óók uit de Kerk zelf.

Een overzicht:

Moraaltheoloog Striet noemt Ratzinger-Analyse absurd

-Bonn (KNA)- De Freiburger Katholieke theoloog Magnus Striet heeft de analyse van Paus Benedictus XVI rond het misbruikschandaal scherp teruggefloten en deels als absurd bestempeld. “Benedictus XVI creëert een schrikbeeld, om een schuldige aan te wijzen, waarom het misbruik plaats had – en systematisch in de doofpot kwam”, schrijft Striet.

Als de Emeritus Paus de voormalige de 68er-generatie voor het misbruik verantwoordelijk maakt, dan moet
hij eerst eens uitleggen, waarom er al voor die tijd misbruik op grote schaal bestond en waarom er ook massief misbruik was in landen, die pas in de 80er-jaren democratisch werden.

“Kon misbruik zich niet juist in autoritaire structuren verspreiden?”, vraagt de theoloog zich af. Noch is een met vrijheden omgeven en georiënteerde moraal schuldig aan misbruik, “omdat vrijheid hier niet betekent
dat men lust grenzenloos mag uitleven”. Noch kan men de verandering der sociale verhoudingen in de tweede helft van de 20e eeuw daarvoor verantwoordelijk maken.

“De uitleg van de emeritus Paus lezen zich als een reconstructie van zijn eigen Vita”,
aldus Striet. Het hele stuk van Benedictus XVI/Joseph Ratzinger is “doorspekt met een haat tegen de nieuwe tijd en het moderne, die hij alleen maar wil zien als een periode van afbraak”. Het lijkt er op dat
Benedictus XVI tot op de dag van vandaag lijdt onder de schokgolf, welke de 68er-generatie bij hem teweeg bracht. “Maar dat nu serieus de maatschappelijke veranderingen die de 68er-generatie teweeg bracht de reden zouden zijn voor het misbruik door Geestelijken, is volstrekt absurd.”

Striet stelt de Emeritus Paus verantwoordelijk voor het ‘doodzwijgen’ van het misbruik. “Wie heeft uiteindelijk de Bisschoppen benoemd, die nu worden aangesproken op doofpot-complotten? Of die zelf dader waren?” Weliswaar heeft de Congregatie voor de Geloofsleer maatregelen genomen. “maar ging het hier ook om de slachtoffers? Of toch meer om het Priesterambt?” Beter ware het geweest, de
Diocesane Bisschoppen duidelijke aanwijzingen te geven, om bij vermoedens van misbruik consequent met de Officier van justitie samen te werken.

Striet appelleerde aan Ratzinger, zich sterk te maken om de, sinds 2000, door de Congregatie voor de Geloofsleer beheerde dossiers, over te dragen aan een onafhankelijke commissie voor onderzoek. “Dit sorteert meer effect, dan zich druk te maken over een Sexkoffer, die de Oostenrijkse regering ooit als sexueel voorlichtingsmateriaal in de 1970er jaren liet maken.”

ZdK over Benedictus XVI.: ‘Godvergetenheid’ is probleem van de Kerk

-Bonn (KNA)- In een eerste reactie op de publicatie van Emeritus Paus Benedictus XVI rond het misbruikschandaal in de Kerk, stelt de voorzitter van de Duitse Centrale Raad van Katholieken (ZdK) dat er heden-ten-dage een grote ‘Godvergetenheid’ is. Dat is een groot probleem, “dat ook voor delen van onze Kerk geldt”, aldus President Thomas Sternberg donderdag tegenover Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn. “Bij alle veranderingen gaat het echter niet primair om het behoud van een organisatie, maar om het Geloof aan Christus wakker te houden.”

Tegelijk merkte Sternberg kritisch op, dat Benedictus zich ten aanzien van het thema misbruik in eerste instantie “bij zijn terugblik in woede, de oude en al lang overwonnen gevechten en debatten” te binnen schieten. De “Ineenstorting van de Katholieke Moraalleer” is met het verbod op “condoomgebruik” in 1968 samen te voegen. “Dat was de bekende druppel, die het vat liet overstromen.” De Kerkelijke sexuele moraal stond destijds zo ver van de dagelijkse realiteit af dat zij niet langer kon worden geaccepteerd.

Bisschop Overbeck: Kerk heeft geleerd van misbruikzaken

-Berlijn (KNA)- Bisschop Franz-Josef Overbeck uit Essen heeft de Kerk met het oog op de omgang met misbruikgevallen als een lerend instituut omschreven. De kerk heeft inmiddels protocollen
“van een zo duidelijke helderheid geformuleerd, zoals ze in de Kerkgeschiedenis nog nooit voorkwamen”, aldus Overbeck afgelopen donderdag in Berlijn. De weg, die de Kerk is ingeslagen, is echter nog lang, zo de Bisschop verder. De misbruikzaken zelf omschreef hij als “afgrijselijk gruwelijke daden”.

Pastoor Schießler: Kerk moet moraalleer nieuw definiëren

-München (KNA)- In de Katholieke Kerk bestaan, volgens Pastoor Rainer Maria Schießler uit München, rond het thema sexualiteit en relaties “veel spanningen en verstrikkingen”. Deze moeten absoluut opgelost worden, schrijft de bestsellerauteur in een gisteren gepubliceerde column voor de Kösel-uitgeverij wegens de Vasten- en Paastijd. De Kerk moet zich daarom, ten aanzien van vragen welke betrekking hebben op de ethiek, een “vastentijd” van boete en zwijgen opleggen.

Het gaat er nu om dat wij als kerk de mensen aanhoren en er over nadenken, hoe zij vandaag-de-dag hun sexualiteit beleven, in plaats van doorlopend waarde-oordelen over het (sex)leven van de mensen uit te spreken.

Voorts riep Schießler de Kerk op, de Kerkelijke moraalleer “nieuw, modern en absoluut transparant” te
definiëren. Want in het verleden had men de mensen een moraal opgelegd, die niet bijdroeg om een gezonde relatie met sexualiteit te ontwikkelen. Veeleer was deze gericht op onderdrukking.

Voor een nieuwe leer rond sexualiteit moet de realiteit van alledag een grotere rol spelen. Dat betreft “de houding tegenover homosexualiteit, samenwonen, andere samenlevingsvormen en gescheiden mensen die opnieuw huwen.”

Maar ook de rol van de vrouw in de Kerk moet in de richting van ‘gelijk aan’die van de man, schrijft de Priester. In zijn opinie biedt de Vastentijd en het daarop volgende Paasfeest jaar-in-jaar-uit een kans, zich opnieuw uit te vinden – individueel alsook institutioneel. Deze kans moeten wij allemaal benutten, de Gelovigen en de Kerkleiding. Pasen wil de mensen veranderen en uitdagen voor een meer levendige solidariteit in de samenleving. Wie zich onttrekt aan de nood van anderen, die laat alles bij het oude. “Maar op het moment dat wij elkaar benaderen, toehoren en veranderen, dan zal er altijd weer een nieuwe opstanding plaats vinden”, schrijft de Pastoor van St. Maximilian en Heilig Geist.

Slachtofferorganisatie “Eckiger Tisch”: Misbruiktekst van Benedictus XVI. is onbruikbaar

-München (KNA)- De woordvoerder van het misbruikslachtoffer-initiatief “Eckiger Tisch”, Matthias Katsch, houdt de publicatie van Emeritus Paus Benedictus XVI rond misbruik in de Katholieke Kerk voor een
“onthullende tekst”. De analyse gaat “volledig voorbij aan de hele zaak”, daarom moet men aan de publicatie “nu ook niet zo veel aandacht schenken”, zei Katsch gisteren bij omroep Bayerischer Rundfunk.

De voormalige Paus onderbelicht de “structurele oorzaken van het misbruik”. “In plaats daarvan is aan het eind de duivel de schuldige en door wie het kwaad de Kerk kon binnendringen”, aldus Katsch. “Dat is een kijk op de zaak  die geen enkele bijdrage levert om tot een oplossing te komen”. Eigen fouten en de “Verantwoordelijkheid van het Instituut Kerk” benoemt Benedictus XVI niet. In plaats daarvan maakt hij de generatie van de zestigers en hun liberale manier van leven verantwoordelijk voor het misbruik achter de Kerkmuren.

Bron: KNA Foto: PB-Wengen

 

 

 

Geef een reactie op dit artikel