meerderheid katholieken Spanje steunen regulering euthanasie

MADRID – Om de steun voor euthanasie en medische geassisteerde zelfmoord in Spanje te meten, hebben onderzoekers gegevens van het Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofwel Sociologisch Onderzoekscentrum geanalyseerd. Beide opties hebben een belangrijke steun van de Spaanse bevolking. De wijdverspreide steun voor de regulering van euthanasie valt op, zelfs bij personen die zichzelf als rooms-katholiek beschouwen.

Medisch geassisteerde zelfmoord en  euthanasie worden op dit moment bestempeld als een misdrijf in het Spaanse wetboek van strafrecht. Het debat over de regelgeving en het recht op een waardig overlijden is in Spanje tot nu toe in het Spaanse parlement steeds uitgesteld. Bij de Spaanse bevolking is echter een grote steun bespeurbaar voor de twee huidige ongeoorloofde praktijken tot het gecontroleerd medisch eindigen van een leven. Voorlopig lijkt het er echter op dat de politiek nog niet verder wil discussiëren over euthanasie en medisch geassisteerde zelfmoord, twee mogelijkheden die niet goed vallen bij de conservatieve Partido Popular.

Een ding is echter wat de politici van het gecontroleerd beëindigen van een leven vinden en een ander hoe de bevolking erover denkt. Daarom zijn onderzoekers dit nagegaan waarbij geconcludeerd werd dat een groot deel van de bevolking voorstander is en dat zelfs de rooms-katholieken euthanasie en medisch geassisteerde zelfmoord in bepaalde gevallen goedkeuren.

Onder de niet gelovigen in Spanje steunt 82,9% in bepaalde gevallen euthanasie en medisch geassisteerde zelfmoord terwijl dat percentage bij de personen die zichzelf als katholiek beschouwen is geëindigd op 52,2% als voorstanders. Alleen de oudere rooms-katholieken die veelal centrum, centrum-rechts of rechts denken zijn fel tegen. De meeste steun bij volwassenen is voor euthanasie en minder voor medisch geassisteerde zelfmoord omdat bij deze laatste mogelijkheid er meer twijfels zijn over het hoe en wat van het uitvoeren daarvan.

Bron: TVE Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*