Steve Bannon (Trumps ex-strateeg)valt Paus aan: “Hij is geen politicus”

-ROME- Steve Bannon, ooit was hij de manager van Donald Trumps presidentscampagne in 2016, totdat Trump hem voor de deur van het Witte Huis zette. Thans is hij politiek ZZPér en richt nu zijn pijlen op het Vaticaan.
Paus Franciscus waarschuwt sinds zijn aantreden in 2013 voor de gevaren van het nationalisme en kapitalisme en dat kan volgens de oerconservatieve Bannon niet door de Katholieke beugel. “Hij is de leider van de Kerk en hij is een politicus. Daar zit hem het probleem… Hij schuift alle fouten van de wereld voortdurend in de schoenen van de populistische nationalistische bewegingen”, aldus Bannon, die in zijn campagne tegen de Paus de steun krijgt van veel Amerikaanse conservatieve Katholieken.

Bannon noemt zich zelf een erg conservatieve Katholiek en bij hem thuis is het ‘America First’, al wat de klok slaat. En al wie daar achter staat, niet Paus Franciscus. De Heilige Vader gruwt van het groeiende populisme in Europa en waarschuwt  ervoor dat het kan leiden tot de verkiezing van leiders zoals Hitler. Als goed Christen roept de Pontifex dan ook op tot mededogen voor migranten en andere gemarginaliseerde groepen, zoals armen. Daarnaast probeert hij een meer gematigde houding aan te nemen tegenover homoseksuelen en verdedigt hij diversiteit binnen het Katholieke geloof.

Een heikel punt binnen de Katholieke Kerk zijn de vele schandalen van (kinder)misbruik. Volgens veel critici, waaronder Bannon, doet de Paus niet genoeg om dat probleem aan te pakken. “De Katholieke Kerk stevent af op een financiële crisis die zal eindigen in een faillissement”, zegt Bannon, de voormalige voorzitter/medebedenker van de populistische website Breitbart. “Het zou kunnen leiden tot de ondergang van de Katholieke Kerk, niet van de theologie, de leer of de gemeenschap, maar van het fysieke en financiële apparaat van de Moederkerk.”

Hoge School voor populisten

Bannon krijgt de steun van de conservatieve Kardinaal Raymond Burke, de voormalige Aartsbisschop van St. Louis die de doofpotcultuur binnen de Kerk hekelt en de dag zal prijzen wanneer er een andere Paus komt. Het duo is bezig met de uitbouw van de eerste populistenschool ter wereld in een voormalig Italiaans Klooster: daar willen zij de volgende generatie nationalistische en populistische wereldleiders opleiden dan wel bijscholen, geheel naar het voorbeeld van Heinrich Himmler’s Wewelsburg. SS-leider Heinrich Himmler wees in 1933 slot Wewelsburg aan als ideologisch ‘centrum van de wereld’ voor de opleiding van het elitekorps van de nazi’s.

Globaal Katholicisme

De meeste tegenwind voor Paus Franciscus komt vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Terwijl zijn voorganger Paus Benedictus XVI de toekomst van de Katholieke Kerk volledig in de westerse wereld zag, hangt Franciscus een “globaal Katholicisme” aan, waarin sociale rechtvaardigheid centraal staat. Steun voor de armen en migranten en inspanningen voor het milieu spelen een centrale rol, terwijl hij tegelijkertijd waarschuwt voor ongebreideld kapitalisme en consumentisme. Daarnaast is de Heilige Vader ook als goed Christen fel gekant tegen de doodstraf en vindt hij dat gescheiden en hertrouwde Katholieken nog steeds ter communie mogen gaan in de Heilige Moederkerk.

Bedreiging

De tot-op-het-bot Christelijke agenda van Paus Franciscus schiet bij veel Amerikaanse Katholieken echter in het verkeerde keelgat, zegt John Carr, directeur van het Initiative on Catholic Social Thought and Public Life in Georgetown. “Als je als Aartsbisschop in een grote Pastorie woont en een dure auto hebt en hij zegt dat je naar schapen moet ruiken, dan is dat even wennen, zeg maar gerust bedreigend”, zegt Carr. “Hij kijkt naar de wereld van beneden naar boven en van buiten naar binnen. Als je bovenaan staat, als je een insider bent in de Kerk, de economie en de politiek, dan kan dat een bedreiging voor je zijn.”

Volgens Carr gebruiken Franciscus’ tegenstanders de misbruikcrisis in de Katholieke Kerk om de Paus te ondermijnen. “Ironisch genoeg gaat het vaak om mensen die het in het verleden helemaal niet hebben opgenomen voor slachtoffers, maar die zich in sommige gevallen aan de zijde schaarden van mensen die betrokken waren bij de crisis”, vertelt Carr, die zelf slachtoffer werd van misbruik binnen de Kerk.

Bron: ADN Foto: wikimedia cc

Geef een reactie op dit artikel