Stop op ‘export’ Poolse priesters

De bisschoppen van Polen willen een halt toeroepen aan priesters die naar het buitenland gaan om Poolse emigranten danwel west-europese kerken bij te staan. Deze emigranten moeten in de lokale kerken integreren, zo heet het officieel. Maar is dat de enige reden?

Het door-en-door Katholieke Polen wordt steeds welvarender en waar welvaart daar lege kerken.

Poolse priesters zijn in de nabije toekomst hard nodig om de leegloop van de Poolse kerken tegen te gaan.

Al identificeert een overgrote meerderheid van de Polen zich met de katholieke kerk, zij gaan, net als andere Europeanen, in allengs kleinere aantallen naar de kerk. Een priester uit een zuidelijk dorp in Polen, Wieslaw Maciaszek, sprak zijn parochie erop aan. Iedereen moest eens goed bij zichzelf te rade gaan; had het verzuim niet te maken met lage instincten die gevoed worden door de commercialisering en individualisering van de hedendaagse samenleving?

De vraag is of zij nog terugkomen. Zo niet, dan volgt ook hier een belangrijke trend in de Poolse samenleving.

Bron: Poolse Bisschoppenconferentie/Radio Vaticano Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*