Zuster Christin: ‘Aanvallen tegen christelijke minderheid in India in één jaar verdubbeld’

-INDIA- De christelijke minderheid van India, die 2% van de bevolking of zo’n 25 miljoen mensen vertegenwoordigt, wordt door de opkomst van het hindoe-fundamentalisme de laatste jaren steeds meer onderdrukt. ‘Ondanks de gebeurtenissen staat de grondwet toe om in vrijheid openlijk elke religie te beoefenen’, zegt de Indiase Zuster Christin Joseph.

Het aantal aanvallen op, en aanslagen tegen christelijke minderheden is in een jaar tijd verdubbeld. Dat brengt de teller op meer dan 740 incidenten meldt Kerk in Nood. Vooral in de vijf armste staten in het noordoosten van India, Chattisgargh, Jharkand, Orrisa, West-Bengaal en Bihar, wordt de christelijke minderheid onderdrukt.

Zuster Christin Joseph is daar dan ook samen met andere Zusters van de Barmhartigheid van het Heilig Kruis het meest actief. Zij zet zich in voor de rechten van vrouwen, kastelozen en minderheden.

 

Stammen

Zestig procent van de christenen in India behoren tot de “Dalit” en zijn dus verworpen door de maatschappij. 33 procent van de christenen leeft daarentegen in stammen. Zij staan buiten het kastensysteem van India maar leven vaak in armoede en of zijn analfabeet. ‘Deze mensen leven heel hun leven in bossen. Ze zijn de aboriginals van India en zijn afhankelijk van deze bossen voor bijvoorbeeld de landbouw’, zegt Zuster Christin Joseph.

De katholieke kerk bezoekt deze stammen en geeft ze opleidingen. ‘Dezelfde mensen die voordien knechtjes waren van de hoge kastenelite zitten nu in topbureau ’s. Dat is de grootste reden waarom de gemeenschap van de hoge kaste kwaad is op de kerk’, voegt ze daar aan toe.

Geen doopsels meer

Twee jaar geleden werd in Jarkan een nieuw wetsvoorstel ingediend over landerijen van de overheid. De inheemse gemeenschappen protesteerden omdat ze verdreven zouden worden van hun land. De kerk protesteerde mee, wat tot beschuldigingen leidde. ‘We aanvaarden de klacht, want ons inzetten voor de minderheden is ook wat we doen. Maar de overheid probeert stammen bewust tegen elkaar op te zetten.’

Er ontstonden spanningen tussen niet-christelijke en christelijke stammen. De christelijke gemeenschap bemiddelde. ’Als stammen hun land verliezen, is er geen leven meer voor hen. Gelukkig is na protest het wetsvoorstel niet goedgekeurd’, ijvert Zuster Christin Joseph.

Tegenstrijdige wet

Als antwoord van de regering kwam er in de plaats een andere wet, de anti-conversiewet. ‘Er zijn geen doopsels meer toegelaten. Zelfs voor het doneren van geld, het motiveren van christenen of gewoonweg door de belofte te maken aan iemand dat ze in de hemel terecht komen, worden wij gestraft en gearresteerd.’ De vrijheid van religie die de grondwet toelaat, wordt hier afgenomen. Momenteel werd deze wet door zeven van de 29 staten geïmplementeerd.

‘We kunnen niks publiceren over de groeiende cijfers omdat wij willen vermijden dat er nog meer scholen, kerken of ziekenhuizen aangevallen worden.’

Volgens Zuster Christin Joseph geeft de huidige rechtse BJP-regering geen goed voorbeeld. ‘De BJP-partij regeert in 22 van de 29 staten in India. Ze zijn echter niet eerlijk tegen minderheden als moslims en christenen. Ze proberen hun land in te palmen om het dan weg te geven aan multinationals.’

‘Wij moeten oppassen met wat we zeggen om in veiligheid te blijven. Tegelijkertijd kunnen ze ons niet tegenhouden.’ Het aantal christenen blijkt te stijgen volgens de Zuster. ‘Wij kunnen er alleen niets over publiceren of uitspreken omdat wij willen vermijden dat er nog meer scholen, kerken of ziekenhuizen aangevallen worden.’ Voor het doopsel geldt hetzelfde principe.

Als je gedoopt wil worden, moet je door de anti-conversiewet eerst toestemming vragen in het districtshuis. ‘Daar zijn wij echt niet gelukkig mee. Ze kunnen je daar in je gezicht wel toestemming geven, maar informeren tegelijkertijd andere betrokkenen. Wanneer je naarr buiten wandelt, is de kans er dat je aangevallen, gekidnapt of zelfs vermoord wordt’, vertelt de zuster bezorgd. Toch worden er nog doopsels uitgevoerd, ze worden alleen niet publiekelijk aangekondigd.

Welvaart

Tachtig procent van de welvaart in India is in handen van één procent van de populatie. ‘Ik ben intussen 43 jaar zuster. Ik werk al 28 jaar met kleine christelijke gemeenschappen op nationaal niveau. Geloof mij als ik zeg dat het moeilijker wordt voor deze gemeenschappen om te overleven.’

Sinds de BJP-partij zoveel macht heeft, zijn er meer moeilijkheden gekomen. Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen en hoopt de Zuster dat er verandering zal komen. ‘Tegelijkertijd zwijgt ook de media over alles dat de overheid fout doet. Zij krijgen geld om te zwijgen. Ik hoop echt dat wij volgend jaar een nieuwe regering krijgen.’

Zuster Christin Joseph is bang dat de democratie overboord gegooid wordt. ‘Daarom willen wij met onze 86.000 verschillende kleine christelijke gemeenschappen samen sterk staan om invloed uit te oefenen. Het grondrecht mag niet nog meer onder vuur komen te liggen. De grondwet wordt nu al via achterpoortjes aangepast. Er zijn veel uitdagingen, maar wij geven niet op.’

Bron: Klooster/kerk in Nood Foto: Vernielde parochiekerk in Orissa (c) kerk in nood

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*