RK-agenda

feb
23
za
Van Kyrië naar Credo
feb 23 – mei 12 hele dag

Henk ter Horst Naast zijn leraarschap is Henk ter Horst steeds actief geweest als beeldend kunstenaar. Tot in de beginjaren van 1980 schilderde hij hoofdzakelijk in een realistische stijl. Vanaf 1983 verandert dit. Hij maakt dan een serie werken met als titel “Klaagliederen”, kloosterTer-Apel

 

mrt
6
wo
SNEEK: Eerste Kruiswegwandeling Noord Nederland in Sneek
mrt 6 – apr 20 hele dag

Van Aswoensdag 6 maart tot en met Paaszaterdag 20 april a.s. hangen veertien kruiswegstaties in het centrum van Sneek. De fotokopieën op groot A1 formaat vertellen in winkels en etalages het lijdensverhaal van Jezus uit het Bijbels evangelie: van de veroordeling door Pilatus tot de kruisiging en graflegging van Jezus. Het is voor het eerst dat in Noord-Nederland een Kruiswegwandeling in de aanloop tot Pasen op deze manier op straat wordt aangeboden. Burgemeester Janneke de Vries van gemeente Zuidwest Fryslân en pastoor Peter van de Weide openen de Kruiswegroute op Aswoensdag 6 maart a.s.. Vanaf 9.30 uur is een Aswoensdagviering in de kapel van zorgcentrum Bonifatiushuis: het startpunt van de Kruiswegwandeling. De officiële opening door burgemeester en pastoor is vanaf 10.30 uur bij het Bonifatiushuis.

Stilstaan

Het woord statie komt van het Latijnse ‘statio’ dat staan of stilstaan betekent. Bij ieder kruiswegtafereel staat een toelichting die bezoekers doet stilstaan bij de vraag wat de lijdensweg van Christus vandaag de dag voor mensen betekent. De tentoongestelde fotostaties zijn kopieën van de kruiswegstaties uit de RK Sint Martinuskerk.

De kruiswegwandeling begint bij het zorgcentrum Bonifatiushuis (Jachthavenstraat 28) en leidt deelnemers langs winkelstraten en bijzondere locaties in de stad. Eindpunt is de Sint Martinuskerk (Singel 62). De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur met onderweg voldoende (horeca) gelegenheid om uit te rusten. Op de 14 deelnemende locaties is een gratis boekwerkje verkrijgbaar met de hele routebeschrijving.

Volendam

Het idee van een openbare Kruiswegwandeling komt van de familie Kras in Volendam. Zij zijn eigenaar van de kruiswegstaties uit de Volendamse St. Vincentiuskerk die in de Tweede Wereldoorlog zijn verwijderd. De familie wil dat de kruiswegstaties ook in hedendaagse tijd hun functie hebben. Jaarlijks worden ze in de voorbereidingstijd van Pasen in Volendam tentoongesteld. De Kruiswegwandeling in Sneek is een initiatief van de Sint Antonius van Paduaparochie waar de Sint Martinuskerk deel van uit maakt.   ——————————————————————————————————————–

Informatie: Sint Martinuskerk Sneek, Renate Dümmer, renate.dummer@home.nlTel.: 06-25224726.

mrt
10
zo
NIJMEGEN: Verdiepingsdag ‘Tune Your Identity’
mrt 10 hele dag

Op zondag 10 maart organiseert Jong Bisdom Den Bosch in samenwerking met KSN (Katholieke Studenten Nijmegen) een verdiepingsdag in de vastentijd: Tune Your Identity. Onder leiding van zuster Madeleine Bouman, van het missieklooster Heilig Bloed uit Aarle-Rixtel, zullen jongeren zich verdiepen in vragen als: Wat is jouw weg met God en welke roeping heb jij? Wat vraagt God van jou in de (levens)keuzes die je maakt? Durf jij het aan om in beweging te komen en te luisteren welke weg God met jou wil gaan?

Er zal om 10.30 uur gestart worden met een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk, waarna er een lunch zal zijn. In de middag zal Zr. Madeleine een interactieve inleiding geven waarbij er ook naar buiten wordt gegaan. Om 17.00 uur sluiten we de dag af met een moment van aanbidding in de kerk, om daarna te borrelen in de jongerenkelder.

Aanmelden kan via dit online formulier.

Praktische informatie
Datum: Zondag 10 maart 2019
Tijd: 10.30 – 18.00 uur
Locatie: In en om Maria Geboortekerk, Berg en Dalseweg 40, Nijmegen
Kosten: Deelname is gratis
Meer informatie: Neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom van ‘s-Hertogenbosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 2061

mrt
11
ma
‘s-HERTOGENBOSCH: Inspiratiemiddag over Eucharistie op 11 maart
mrt 11 hele dag

Op maandag 11 maart organiseert het bisdom in het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch een inspiratiemiddag rond de Eucharistie. De bijeenkomst wil een moment van bezinning en (liturgische) vorming zijn aan het begin van de veertigdagentijd, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.

Het programma vangt aan met een lezing door pater Wim van Meijgaarden sss. Hij behoort tot de Congregatie van het heilig Sacrament, is hoofdredacteur van het tijdschrift Opbouw van het volk Gods, pastoor van de Sacramentsbasiliek in Meerssen. Pater Van Meijgaarden spreekt over de Eucharistie als bron van een nieuwe spiritualiteit met een uitwerking die de samenleving vernieuwt.

Aansluitend zijn er een zestal workshops, verspreid over twee rondes:

1. ‘De visie van Lucas op het vieren van de Eucharistie’, begeleid door de heer Wim Weren, emeritus-hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

2. ‘De kerkelijke uitvaart en de Eucharistie’, begeleid door pastoor Vincent Blom, bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie

3. ‘Eucharistie en aanbidding’, begeleid door mevrouw Ellen Kleinpenning, coördinator diocesaan vormingscentrum/opleiding godsdienstwetenschappen.

4. ‘Kinderen en het vieren van de Eucharistie’, begeleid door mevrouw Manon van den Broek-Beentjes pw, bisschoppelijk gedelegeerde voor familiepastoraat.

5. ‘Bedevaartsplaatsen van de Eucharistie’, begeleid door pater Wim van Meijgaarden sss, pastoor van de Sacramentsbasiliek in Meerssen.

6. ‘Kerkelijke kunst’, begeleid door pastoor Frits Ouwens, bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkelijke kunst.

De middag wordt afgesloten met een eucharistische aanbidding.

Programma en aanmelden
Hier kunt u het programma downloaden met een uitgebreide toelichting op de verschillende workshops. Deelname aan de inspiratiemiddag staat open voor alle belangstellenden.

Aanmelden kan uiterlijk tot 4 maart a.s. via vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl. Vermeld s.v.p. naam- en adresgegevens, alsook aan welke twee workshops u wilt deelnemen. Op grond van de aanmeldingen wordt er een verdere indeling voor de workshops gemaakt.

De bijeenkomst vindt plaats op het Sint-Janscentrum, Papenhulst4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch.

 

mrt
15
vr
THUINE (D): Diocesane retraite met als thema ‘Amos’ te Thuine
mrt 15 – mrt 17 hele dag

Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij staan in ons leven.

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl of tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

mrt
21
do
SAPPEMEER: Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben
mrt 21 hele dag
donderdag 21 maart 2019

Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer de moeite waard kunt vinden. In ieder geval is de verwerking van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, voor iedereen verschillend.
Vele factoren spelen daarbij een rol. Vele mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen je daarbij tot steun te zijn. De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden is zo’n groep, die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw verlies. Zij organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze keer is dat de regio Groningen.

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld om de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner hebben verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen en waarop u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt.

Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Veendam een  inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Bijdrage in de kosten:
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Daarvoor ontvangt u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf bij binnenkomst voldoen.

Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met :
Mw. M.H.A. Steen-Blom
tel. 0516-850820
Mevr. A. van Diepen-Galama
tel. 0527-252418
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt
tel. 06-51042611

Opgave:
Wij willen u verzoeken zich vóór 12 maart 2019 op te geven. U kunt zich telefonisch en via de email aanmelden.
Tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl
Na opgave ontvangt u rond 14 maart 2019 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Sappemeer is per trein en bus bereikbaar.

Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!

Namens de werkgroep Partnerverlies

Pastor Bernard Buit
voorzitter

mrt
26
di
HELVOIRT: Netwerkbijeenkomst voor parochies op 26 maart
mrt 26 hele dag

Op dinsdagavond 26 maart organiseert het bisdom in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van ons bisdom. De avond staat dit jaar in het teken van het thema ‘God verbindt ons’.

De bijeenkomst wordt ingeleid door prof. dr. Thomas Quartier osb, monnik van de Willibrordsabdij in Doetinchem, directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar voor Monastieke Spiritualiteit aan de KU Leuven. In zijn lezing ‘God verbindt ons – kiemcellen van kerk in onze tijd – neemt hij de deelnemers mee naar de beroemde Regel van Benedictus.

Programma
Na de inleidende lezing wordt in workshopsde thematiek verder verdiept. Er zijn acht workshops die verspreid over twee ronden worden aangeboden. Het programma van de avond is als volgt:

17.45 uur  Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur  Vesperviering in de kapel
18.45 uur  Lezing door br. Thomas Quartier osb; na afloop gelegenheid voor vragen en gesprek
19.30 uur  Eerste ronde workshops
20.30 uur  Koffiepauze
21.00 uur  Tweede ronde workshops
22.00 uur  Afsluitende borrel

Opgave
U kunt zich aanmelden door dit opgaveformulierin te vullen en naar het bisdom te sturen (per mail of post); wij verzoeken u vriendelijk om voor iedere persoon die wil deelnemen één aanmeldformulier te gebruiken. Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om; deze worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie.

Ongeveer één week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie en de indeling van de workshops.

apr
6
za
NIEUWKUIJK: Caritas beweegt’: landelijke inspiratiedag met Kardinaal Turkson
apr 6 hele dag

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kardinaal Peter Turkson, hoofd van het in 2016 opgerichte Vaticaanse Dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, spreekt die dag over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving.

De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden van PCI-en en armenbesturen, van caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie. De bijeenkomst wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Veranderende samenleving
Het ochtendprogramma bestaat uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Peter Turkson, de kardinaal die onder meer de encycliek Laudato si’ introduceerde, zal spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor diaconie.

’s Middags kunnen de deelnemers in twee rondes workshops kennis maken met twaalf inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansfonds.

Info en aanmelding
Meer informatie over het programma volgt, maar belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden via: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl met vermelding van hun werkplek en functie. Tijdig aanmelden is aanbevolen gezien de verwachte belangstelling.

apr
7
zo
OOSTERWOLDE: Family-tour met de Bisschop
apr 7 @ 20:18 – 20:18

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie, maaltijd, ontmoeting, catechese met de Bisschop. Opgave 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl

Kerk Heer die wederkomt Oosterwolde Quadoelenweg 3 oosterwolde 10.30-13.00 uur

apr
11
do
WEESP: Start driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
apr 11 – apr 13 hele dag

Wandelen over water

Van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019 houdt de Vastenactie haar jaarlijkse pelgrimstocht, dit jaar voor de negende keer. Wandelroutes in het rivierengebied van de Vecht en Gein zijn uitgezet voor elke dag een rondwandeling van ca. 20 km vanuit Weesp. Dag 1 is van Weesp naar Nederhorst den Berg en Ankeveen. Dag 2 gaat naar het Naardermeer en de Muiderberg. Op de slotdag wordt gewandeld naar Nigtevecht en Abcoude. De Pelgrimstocht ‘Wandelen over water’ is een geldinzamelactie voor de vijf waterprojecten van de Vastenactie in 2019.

Programma

Deelnemers kunnen via www.vastenactie.nl/nl/kominactie/startzelfeenactie een actiepagina aanmaken en zich laten sponsoren. Er staan tips hoe je succesvol sponsors kan werven. Het avondprogramma op donderdag en de vrijdag staat in het teken van creativiteit, en bezinning samen met pastores in de regio Weesp. De Vastenactie Pelgrimstocht is georganiseerd door vrijwilligers van de parochie Levend Water van Weesp, Muiden enMuiderberg.

Voor aanmelding, informatie en kosten, zie: www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht2019. Aanmelding kan via de website voor één, twee of drie dagen. Al of niet met slaapmogelijkheid en deelname aan avondeten. Voor overnachting is een hotel in Weesp gereserveerd. Ook andere nuttige zaken voor onderweg zijn geregeld, zoals lunchpakketten, pauzeplekken, warme maaltijden, EHBO en de bezemwagen.

 

 

Comments are closed.