Mariaal

Lourdes krijgt wellicht status Nationaal-Heiligdom

-Parijs- Het Zuid-Franse bedevaartsoord Lourdes maakt kans op de titel Nationaal-Heiligdom. Over een dergelijke mogelijkheid willen de Franse Bisschoppen vandaag beraadslagen, meldt nieuwsportaal ‘La Croix” . “In Lourdes zijn duidelijkere regels nodig die het mogelijk maken om rekening te houden met de verschillende dimensies van het bedevaartsoord: lokaal, nationaal en […]

Oktobermaand, Rozenkransmaand

Oktober: Mariamaand, Rozenkransmaand Oktober is, na de maand mei, de tweede Maria­maand. Het is een uitbrei­ding van het oor­spron­ke­lijke feest van Maria van de Rozen­krans. Paus Pius V heeft dit li­tur­gische feest inge­steld ter nage­dach­te­nis van de zee­slag bij Lepanto (Griekenland), die plaats vond op 7 ok­to­ber 1571. Bij deze slag […]

Werkloosheid explodeert

-‘s-Gravenhage- (ADN/BNR) Het is 1 oktober, start van de Rozenkransmaand, maar ook de start van een stormloop op de Sociale diensten in ons land. Want voor velen die tijdens de eerste Coronagolf werkloos werden, loopt nu de WW af. Voor een vervolguitkering zijn zij voortaan aangewezen op de gemeente. In […]

Nauwelijks pelgrims in Kevelaer

-Kevelaer- (KNA) Vanwege de Corona-crisis hebben, naar schatting van de organisatoren,  95 procent van de pelgrimsgroepen hun bedevaart naar het Niederrheinische Kevelaer, vlak over de Nederlandse grens, afgezegd. “Sommigen hebben hun reis van het voorjaar naar de herfst verschoven, maar het grootste deel komt definitief niet”, aldus de secretaris-generaal van […]

Nummer 2 in het Vaticaan viert H. Mis in Lourdes

-Parijs- (KNA) Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin viert bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming (15 Augustus) een H. Mis in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Men had de tweede man in het Vaticaan daar reeds, ver vóór de Corona-pandemie voor uitgenodigd, zegt hulpbisschop Antoine Herouard, tegenover het platform ‘La Croix’.  […]