Corona-crisis: Vaticaan ‘snijdt’ in personeelsbestand

-Rome- (KNA) Het Vaticaan plant onder druk van de Coronacrisis een inkrimping van het personeelsbestand.

De Romeinse krant ‘Messaggero’ heeft interne aantekeningen uit het Vaticaan openbaar gemaakt waaruit zou blijken, dat kortlopende arbeidscontracten niet voor verlenging in aanmerking komen en het aannemen van nieuw personeel voorlopig even wordt stilgezet.

Arbeidstijdverkorting

Ook voorziet de nieuwe verordening in een drastische reducering van advieskosten en invoering van arbeidstijdverkorting. Als belangrijkste redenen worden de effecten van de pandemie „op de economische en financiële situatie van de Heilige Stoel en Vaticaanstad“ genoemd.

Met de werkinstructie van 8 april verscherpt het Vaticaan zijn bezuinigingsmaatregelen, die door het Staatssecretariaat op 11 maart jl. aangekondigd werden. Dientengevolge zijn voor het lopende jaar tal van congressen, vergaderingen en tentoonstellingen afgezegd.

Dienstreizen moeten, als het even kan, worden afgezegd; ook de aanschaffing van kantoorinrichting en  liturgische producten worden uitgesteld. Personeel moet overuren afbouwen en vacantiedagen vroeger dan gepland opnemen.

Het Vaticaan ziet zich genoodzaakt door sterk teruglopende inkomsten, hogere onderhoudskosten en de slechte situatie op de financiële markten, de bezuinigingen uit te breiden. De Vaticaanse musea, belangrijkste bron van inkomsten voor het Vaticaan, zijn sinds 8 maart vanwege de Coronacrisis gesloten. Bij een gemiddeld aantal bezoekers van 20.000 per dag, mist de Kerk daardoor tot op heden rond elf miljoen Euro aan entreegelden – kaartvoorverkoop, opbrengsten uit soevenirhandel en cafeteria-inkomsten.

Geef een reactie op dit artikel