Ilahi & Halleluja uit Pakistan: Het eerste Christelijk-Islamitische Kerstlied

 Pakistan staat niet bekend om goed nieuws als het gaat over de relatie tussen christenen en moslims. Maar tijden veranderen – met Kerstmis: een christen en een moslim zingen samen een kerstlied – de eerste  benadrukken ze trots.

Het is een kerstlied – je hoort het bij de eerste noten: een paar noten van de Engelse klassieker “Deck the Halls” (“Falalalala”), een beetje “Jingle Bells” – maar wanneer de Pakistaanse zanger Haider Ali Chao begint te zingen , klinkt ongebruikelijk voor een lied voor een christelijke hoogfeest: “La ilaha illallah” – met de openingswoorden van de islamitische geloofsbelijdenis, de Shahada (“Er is geen God dan God”), zo begint het eerste moslim-christelijke kerstlied.

De twee Pakistaanse zangers – de moslim Chao zingt het met de christelijke Michelle Sebastian – hebben het deze kerst voor Kerstmis vrijgegeven. “Als wij in één God geloven, geloven wij in één wereld, geloven in vrede en liefde, geloven in de mensheid: één God, één wereld”, aldus het refrein van het lied.

Geef een reactie op dit artikel