Israël: Evangelische omroep raus

-Jeruzalem-(KNA) Kort na het opstarten van de radio-en tv-zender via het Israelische kabelnet ‘Hot’ dreigt de evangelische omroep ‘God-tv’ met intrekking van de zendmachtiging.

Israelische autoriteiten dreigden de onder de Hebreeuwse naam ‘Schelanu’ opererende zender met sluiting, omdat men tegenover de omroepautoriteit de missionaire agenda had verzwegen, meldt dagblad ‘Haaretz’.

Alvorens de zender op ‘zwart’ te zetten komt er nog een hoorzitting bij de kabelaanbieder Hot, welke met God-TV een verdrag voor 7 jaar heeft afgesloten. De omroepautoriteit overweegt wel een directe intrekking van de zendmachtiging totdat de zaak is opgelost Voor Christenen gelden vele beperkingen in Israël wanneer het gaat om het uitdragen van de Christelijke boodschap.

Volgens een voorlopig rapport rechtvaardigde de voorzitter van de bevoegde commissie voor omroepvergunningen, Ascher Biton, de mogelijk ongebruikelijke stap met de aanzienlijke discrepantie tussen de aanvraag van een omroeplicentie en de inhoud die daadwerkelijk door de nieuwe omroeporganisatie wordt uitgezonden.

In de aanvraag staat dat de omroep zich richt op een Christelijk publiek, terwijl het in feite er op neerkomt dat de omroep zich richt op Joden en zoekt naar Joden om hen te overtuigen dat Jezus de Messias is, en wanneer zij dat geloven zij gewoon Joods kunnen blijven, zei Biton in zijn brief aan de omroep. Een aanvraag voor een uitzendvergunning zou door dit feit anders zijn beoordeeld.

God TV is de eerste Christelijke omroep die wil uitzenden in het Hebreeuws. Twee weken geleden begon zij met uitzenden in Israël. Aan het begin van de eerste uitzending deelde
de omroepdirecteur, Ward Simpson, mee, dat men het Evangelie van Jezus in de huizen, levens en harten van het Joodse volk brengen.

Geef een reactie op dit artikel