TV-tip: Kinderen van de inquisitie (00:05)

Kinderen van de InquisitieNPO 2 00:05 – 01:00

Onderzocht wordt wat de invloed van de inquisitie, die vijfhonderd jaar geleden werd ingevoerd op het Iberisch Schiereiland, op de nazaten van de betrokkenen van toen, is geweest.

Filmmaker Joseph Lovett is onder de indruk van het feit dat de inquisitie, die vijfhonderd jaar geleden werd ingevoerd op het Iberisch Schiereiland, nog steeds invloed heeft op de nazaten van de betrokkenen van toen. Het gaat daarbij om (Spaans-)Joodse families die zich moesten bekeren tot het katholieke geloof. Joseph gaat in gesprek met families die door de keuze van hun voorouders hun ware identiteit moesten verbergen om te overleven. Samen met hen gaat hij terug om te zien en te ervaren hoe hun voorouders onder druk werden gezet om zich te bekeren of te vluchten, voordat ze voor de inquisitie zouden moeten verschijnen.

Geef een reactie op dit artikel