VS: Priester eist 2,1 miljoen Dollar schadevergoeding van Aartsbisdom

-Lincoln- (1010WINS) Hij voelt zich oneerlijk behandeld en spreekt van laster: Hoewel een VS-Priester na beschuldigingen van onoirbaar gedrag werd vrijgesproken en weer terugkeerde in zijn parochie, werd hij alsnog op non-actief gezet – en zijn Aartsbisdom plaatste hem op een lijst met ‘verdachte personen’.

Een VS-Amerikaanse Priester eist van zijn Aartsbisdom een schadevergoeding ter grootte van 2,1 miljoen Dollar (1,7 Millionen Euro). Er is lasterlijk over hem gesproken en hij voelt zich ernstig tekort gedaan, aldus Pastoor Andrew Syring van de Aartsdiocese Omaha in de VS-staat Nebraska, tegenover nieuwsradio 1010WINS. Bovendien heeft hij, naar eigen zeggen, geen eerlijk proces gehad.

Vrijgesproken

Volgens Syring heeft het Aartsbisdom hem op een lijst geplaatst met Priesters, die zich in het verleden schuldig gemaakt hebben aan sexueel misbruik, hoewel hij van misbruik-beschuldigingen werd vrijgesproken: De Pastoor, die sinds 2011 als Priester in de Aartsdiocese werkzaam is, werd in 2013 van sexueel wangedrag beschuldigd. De politie en een, door het Aartsbisdom ingehuurde gepensioneerde FBI-agent, onderzochten de zaak en kwamen allemaal tot de conclusie, dat hij onschuldig is. Tevens werden er twee psychiatrische onderzoeken gedaan, die allebei bevestigen dat hij geen stoornis heeft. Daarop besloot het Aartsbisdom dat hij naar zijn parochie mocht terugkeren om zijn werk te hervatten.

Nieuwe regels

In 2018 werd hij echter van de-ene-op-de-andere dag op non-actief gesteld. De Aartsbisschop, George Lucas, deelde hem mee dat er weliswaar niets op hem aan te merken viel, maar de reden voor het op non-actief stellen was, dat de voorwaarden voor de uitoefening van het Priesterambt zouden zijn gewijzigd, zonder de wijzigingen te benoemen. Tevens plaatste de Diocese hem op een lijst met ‘verdachte personen’, tegen wie een ‘serieus vermoeden’ van sexueel wangedrag jegens minderjarigen bestaat.

Volgens de omroepen 1010WINS en WOWT deelde het Aartsbisdom mee dat het voorlopig zal zwijgen, omdat het een interne personeelsaangelegenheid betreft, die kerkrechtelijk moet worden bekeken. Daar wilde de Pastoor niet op wachten en heeft de ‘wereldse’ rechter ingeschakeld en een schadeclaim ingediend.

Geef een reactie op dit artikel