2019: forse stijging energierekening en hogere tarieven en extra belasting

 

Een dubbele klap op de energierekening.

De kosten van stroom en gas voor huishoudens stijgen wederom in 2019 flink. Dat heeft te maken met hogere leveringsprijzen, maar ook met forse belastingverhogingen om duurzame energie te stimuleren en de beperking op de olie-export door Saudi-Arabië en Rusland.

Wie een variabel tarief heeft voor stroom en gas is per 1 januari liefst 17 procent duurder uit ten opzichte van het afgelopen halfjaar, berekende vergelijkingssite Pricewise. Het gemiddelde huishouden met zo’n energiecontract betaalt daardoor 327 euro meer per jaar, afgaande op de tarieven bij de drie grootste leveranciers: Nuon, Essent en Eneco.

De inkoopprijzen voor gas en stroom stegen al het hele jaar fors door onder meer de gestegen vraag en hogere prijs voor CO2-rechten, merkt directeur Hans de Kok van Pricewise op. “Het kan dus niet anders: de variabele tarieven gaan stijgen in januari.” Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft variabele tarieven.

Wel zijn de verschillen tussen de grote energieleveranciers groot. Bij Eneco gaat een huishouden dat 3.500 kilowattuur stroom en 1.500 kubieke meter gas verbruikt 206 euro meer betalen. Bij Nuon is dat 173 euro en bij Essent 141 euro.

Opvallend is dat leveringskosten van stroom en gas tussen 2014 en 2017 daalden en pas sinds twee jaar weer duidelijk in de lift zitten.

Tegelijk zijn sinds 2017 de heffingen voor de subsidiëring van duurzame energie (ODE) fors gestegen. Daar komt nog bij dat vaste belastingkorting voor elektriciteit in 2019 daalt met ruim 60 euro.

Kortom: een dubbele klap op de energierekening.

Geef een reactie op dit artikel