40 procent van bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Vrijdag 13 november 2020 07:02 (CBS/Peter Hein van Mulligen/Foto EMB)
-HEERLEN- Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit de NOW-1 als de NOW-2.
Vooral vanuit de sector cultuur, sport en recreatie gebruikten bedrijven beide deelregelingen (58 procent). Met 18 procent maakte ook een minderheid van de deelnemende bedrijven gebruik van zowel TOGS als TVL-1. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 30 september 2020 kregen 110 duizend bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen steun vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2 of beide); 27 procent van alle bedrijven in deze categorie. Daarnaast maakten 96 duizend bedrijven (24 procent) gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) of beide. Bedrijven met 1 werkzame persoon zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Kleine en middelgrote ondernemingen met 2 tot 250 werkzame personen vormen de groep bedrijven die over deze regelingen heen het best vergelijkbaar zijn. Van bedrijven van deze omvang maakten met name bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen gebruik van de NOW. Dit geldt ook voor de TOGS en/of TVL-1. NOW-1 en TOGS behoorden tot het eerste steunpakket van het kabinet vanaf het begin van de coronacrisis tot en met mei. NOW-2 en TVL-1 vielen onder het tweede steunpakket, dat eind september afliep.

NOW-vervolgsteun voor meer dan helft bedrijven in cultuur en verhuur

Van de bedrijven die steun vanuit de NOW-regeling ontvingen, kreeg 40 procent een bijdrage vanuit zowel NOW-1 als NOW-2, 57 procent alleen vanuit NOW-1 en 3 procent alleen vanuit NOW-2. De meeste bedrijven die van beide regelingen gebruik maakten, zijn actief in de horeca of de handel. Alleen in de cultuursector en in verhuur en overige zakelijke diensten maakte meer dan de helft van de bedrijven met een NOW-regeling gebruik van zowel het eerste als het tweede deel. In de zorg was het aandeel bedrijven, dat alleen deelnam aan NOW-1, met 82 procent het grootst. Lees verder onder de foto>

Vooral bioscopen en theaters maken gebruik van vervolgsteun

Ongeveer driekwart van de bioscopen, theaters en zwembaden deed een beroep op NOW-2. Dit zijn de branches die ook eerder relatief veel gebruik maakten van de NOW-regeling. In het algemeen werd minder vaak een beroep op NOW-2 dan op NOW-1 gedaan. Dit geldt met name voor tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers. Bedrijven in deze branches kunnen immers weer klanten ontvangen na een tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown van afgelopen voorjaar. Van NOW-1 maakte 82 procent van de tandartspraktijken gebruik, tegen 5 procent van NOW-2.  In reis- en vervoersbranches vroegen bedrijven juist relatief vaak NOW-2 aan, mede vanwege de terugloop van het toerisme tijdens de coronacrisis.

Veel horecaondernemers namen deel aan de TOGS-regeling. Bij de restaurants en cafés gaat het om negen op de tien bedrijven. Bij TVL-1 springen met name uitgaansgelegenheden eruit zoals kermisattracties, theaters en bioscopen. Net als bij NOW-1 versus NOW-2 behoorden winkels tot de grootste gebruikers bij TOGS, maar niet bij TVL-1. Zo klopte ruim 90 procent van de kappers aan voor TOGS en slechts 4 procent voor TVL-1. Bij reis- en vervoersbranches is het beeld omgekeerd. Alleen kermisexploitanten en taxivervoerders deden vaak een beroep op beide regelingen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.

Geef een reactie op dit artikel