40 procent van de beleggers verwacht financiële crisis binnen een jaar

Pandemie verre van voorbij
Woensdag 17 november 2021 07:43 – Bron: ADN Beeld: PB
  -Zwolle- Beleggers zien donkere wolken die zich samenpakken boven Europa. Uit de beleggersbarometer van de grootbank ING blijkt dat vier op de tien beleggers binnen het jaar een financiële crisis verwachten.

Maar liefst 41 procent van de ondervraagde beleggers denkt dat wij binnen dit en een jaar het hoofd zullen moeten bieden aan een flinke financiële crisis, leert de beleggersbarometer van ING. 7 procent van de respondenten schat deze bedreiging zelfs groter in voor het jaar 2022 dan in 2021 het geval was. Slechts 14 procent van hen denkt dat de kans klein is dat wij binnen de twaalf maanden te maken zullen krijgen met een financiële crisis.

De angst voor een crisis hangt nauw samen met de coronapandemie. Die gezondheidscrisis heeft heel wat onzekerheid met zich meegebracht en de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de pandemie verre van voorbij is. 37 procent van de ondervraagde beleggers is er overigens van overtuigd dat een nieuwe pandemie die erger is dan de coronacrisis in de komende vijf jaar de kop zal opsteken.

Pessimisme steekt de kop op

Beleggers zijn ook aanmerkelijk negatiever over de economische groei in Europa. Het toenemend aantal respondenten dat de economische groei zag vertragen heeft ook een weerslag op de vooruitzichten. In september was 48 procent van de beleggers ervan overtuigd dat de groei de komende maanden zou aantrekken. In oktober is dat cijfer gedaald tot 36 procent. Dat is net iets meer dan de 34 procent die zich opmaakt voor een groeivertraging de komende maanden. De stijgende COVID-19-cijfers en peperdure energieprijzen hebben vermoedelijk hun stempel gedrukt op de economische verwachtingen.

Pensioenzorgen

Tot slot blijkt uit de beleggingsbarometer ook dat slechts 23 procent van de bevraagde beleggers verwacht dat de Euro-regeringen erin zullen slagen het pensioenstelsel zodanig te hervormen dat iedereen van een fatsoenlijk pensioen zal kunnen genieten. 56 procent vreest dat het wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn. Bij de respondenten jonger dan 55 jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 70 procent.

Volgens 80 procent van de beleggers is een eigen woning bezitten bij pensionering zeer belangrijk. Ook  vindt 77 procent van de ondervraagden dat men zeker aan het fiscaal aftrekbare pensioensparen moet doen zolang men aan het werk is.

Geef een reactie op dit artikel