Aantal faillissementen stijgt weer

Verwachting 2020: Verdere toename van het aantal faillissementen.
-ROTTERDAM- Voor het eerst sinds 2013 is er weer sprake van een stijging van het aantal faillissementen. In 2019 gingen er in Nederland 3906 kopje onder, 3,4 procent meer dan in 2018. Dat meldt het Rotterdamse bedrijfsinformatie-bureau Graydon.

Crisis laat zich steeds meer zien

Het laatste jaar waarin dat de statistieken een stijging van het aantal faillissementen te zien gaven was 2013. ‘Dat was aan het eind van de crisis van 2008. In de jaren daarna is het aantal failliete bedrijven gestaag afgenomen tot het laagterecord van vorig jaar,’ zegt Gert van den Berg van Graydon. Het feit dat er afgelopen jaar weer meer bedrijven failliet zijn gegaan, komt overeen met de uitlatingen van experts van o.a. de Deutsche Bank, die al weer openlijk over een nieuwe crisis spreken.

Retail, welzijn en bouw eerste slachtoffers

De toename is vooral zichtbaar in de sectoren gezondheid- en welzijnszorg (+ 20,3 procent), zakelijke dienstverlening (+ 16,1 procent), leasebedrijven (+ 14,9 procent) en bouwnijverheid (+ 14,2 procent). In de groot- en detailhandel gingen 855 bedrijven failliet, ongeveer evenveel als in 2018.

Flevoland en Limburg meest getroffen door stijging faillissementen 

Een analyse per provincie toont aan dat Flevoland en Limburg het meest getroffen worden door faillissementen. Daar ging 0,18 procent van de bedrijven over de kop. Het landelijk gemiddelde voor 2019 ligt op 0,13 procent. Noord-Holland en Zeeland zien naar verhouding de minste ondernemingen failliet gaan. Graydon verwacht dat 2020 een verdere toename van het aantal faillissementen zal laten zien.

Geef een reactie op dit artikel