ECONOMIE: Extra beloning personeel en koopwoningprijzen in vrije val

Leestijd: 3 minuten

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

Prijzen koopwoningen gedaald in oktober

Dinsdag 22 november 2022 – 06:21 uur – Bron: CBS/Peter Hein van Mulligen – Beeld: Publiek domein
 -Heerlen- In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening, industrie en specialistische zakelijke diensten lagen de bedragen hoger. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
In sommige bedrijfstakken golden in 2020 beperkingen voor het uitkeren van bonussen en winstuitkeringen voor bedrijven die gebruikmaakten van NOW-uitkeringen. Een mogelijk gevolg is dat de bijzondere beloningen hierdoor hoger uitvielen in 2021. Daarnaast is het aandeel voltijdbanen en de gemiddelde arbeidsduur toegenomen. Wanneer er meer uren verloond worden, neemt ook het bedrag aan bijzondere beloningen toe.Niet in alle bedrijfstakken lagen de bijzondere beloningen hoger: in de energievoorziening, delfstoffenwinning en in het onderwijs en het openbaar bestuur werd gemiddeld per arbeidsjaar minder uitgekeerd dan in 2020.In het onderwijs speelt mee dat werknemers in februari 2020 een eenmalige uitkering ontvingen als compensatie voor een cao-loze periode in 2019. Daardoor lag het niveau van de bijzondere beloningen over 2020 hoger dan in 2021. In het openbaar bestuur was sprake van een administratieve wijziging: door een aanpassing van de regeling van het individueel keuzebudget (IKB) worden sommige bijzondere beloningen niet meer als zodanig waargenomen.

Jaarlonen in vrijwel alle bedrijfstakken gestegen

Behalve in de energievoorziening stegen de jaarlonen – exclusief bijzondere beloningen – in alle bedrijfstakken. Gemiddeld over alle bedrijfstakken ging het jaarloon in 2021 gemiddeld met 2,5 procent omhoog, naar 33 130 euro. De stijging was naar verhouding het grootst in de cultuur, sport en recreatie, waar de jaarlonen met 4,3 procent stegen naar 24 280 euro.

De gemiddelde bijzondere beloning was met 16 460 euro per werknemersbaan het hoogst in de betrekkelijk kleine bedrijfstak delfstoffenwinning. Dat terwijl het een van de bedrijfstakken was waar de bijzondere beloning het meest terugliep in vergelijking met 2020. Boven op het loon (exclusief bijzondere beloningen) ontvingen de werknemers in de delfstoffenwinning 24 procent aan bijzondere beloningen. In de horeca, de bedrijfstak met de laagste bijzondere beloningen, ging het om 8 procent. Gemiddeld in Nederland bedroegen de bijzondere beloningen 16 procent van het loon.

Bijzondere beloning hoger voor mannen dan vrouwen

Mannen krijgen gemiddeld een hogere bijzondere beloning dan vrouwen. Mannelijke werknemers ontvingen in 2021 gemiddeld 6 580 euro aan bijzondere beloningen per werknemersbaan, vrouwen 3 830 euro. Bij vergelijking van voltijd- en deeltijdwerknemers gaat het verschil alleen nog op bij voltijdwerknemers. Mannelijke en vrouwelijke werknemers die in deeltijd werkten ontvingen gemiddeld evenveel bijzondere beloningen.

Bijzondere beloning hoger bij grotere werkweek

Voor persoonlijke prestaties of de prestatie van de onderneming krijgen werknemers die minimaal 35 uur per week werken (voltijd) een hogere beloning dan werknemers die in deeltijd werken. Zowel de bijzondere beloningen als jaarlonen nemen toe met de arbeidsduur per week.

Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af

Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 9,4 procent. Het is de zesde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen koopwoningen gedaald in oktober

Ten opzichte van september is de prijsindex bestaande koopwoningen in oktober met 0,5 procent gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Daarna is de prijsindex drie maanden op rij gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in september 96,6 procent hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in oktober 428.079 euro.

Minder transacties bestaande koopwoningen in oktober

Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 14.863 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2022 zijn 156.621 woningen verkocht, ruim 17 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.

Geef een reactie op dit artikel