Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte

Donderdag 04 maart 2021-00:49- Bron: CBS/Cor Pierik- Foto PB
-Heerlen- De netto-elektriciteitsproductie was in 2020 1,3 miljard kWh hoger dan in 2019 en kwam daarmee op het hoogste niveau dat ooit is gemeten. De productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen met 9,2 miljard kWh, de productie van elektriciteit uit kolen is gedaald met 9,7 miljard kWh. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
De netto-elektriciteitsproductie hangt sterk samen met de binnenlandse en buitenlandse vraag naar elektriciteit. Het verbruik in Nederland was in 2020 2,2 miljard kWh lager dan een jaar eerder, mede door de impact van de maatregelen tegen het coronavirus. Met name in het eerste en tweede kwartaal van 2020 was het verbruik lager. In het derde en vierde kwartaal herstelde het verbruik enigszins, maar was dit nog wel lager dan in dezelfde kwartalen van 2019. De invoer over heel 2020 daalde met 0,6 miljard kWh, terwijl de uitvoer steeg met 2,9 miljard kWh.

Hernieuwbare elektriciteit stijgt explosief, elektriciteit uit kolen gehalveerd

Ook in 2020 is de meeste elektriciteit geproduceerd  met aardgas. Doordat Nederland relatief veel aardgascentrales heeft, werd er optimaal geprofiteerd van gunstige marktomstandigheden voor deze vorm van productie in 2020. De elektriciteitsproductie uit aardgas steeg met 1,7 miljard kWh tot een totaal van 70,8 miljard kWh.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is explosief gestegen met 9,2 miljard kWh. Dit is een stijging van ruim 40 procent. Ruim een kwart van de geproduceerde elektriciteit wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen (zon, wind, water en biomassa). De capaciteit voor de winning van elektriciteit uit wind en zon is toegenomen, onder andere door het in productie nemen van een  groot windpark op zee en een verdere toename van het aantal zonnepanelen in Nederland.
De elektriciteitsproductie van kolencentrales daalde met 9,7 miljard kWh. Dit is een halvering ten opzichte van 2019, als gevolg van technische problemen en hogere kolen- en CO2-prijzen.

Uitvoer stijgt naar recordhoogte in 2020

In 2020 bedroeg de uitvoer van elektriciteit 22,4 miljard kWh. Dit is de hoogste totale uitvoer gemeten over een jaar sinds 1976. De invoer daalde met 0,6 miljard kWh tot 19,8 miljard kWh. Hiermee was er sprake van een uitvoersaldo van 2,7 miljard kWh. Doorgaans is Nederland een netto-importeur van elektriciteit. De laatste keer dat er over een heel jaar meer elektriciteit werd uitgevoerd dan ingevoerd, was in 1981. Het ging toen om per saldo 97 miljoen kWh.

 

De invoer uit Duitsland daalde in 2020 met 3,5 miljard kWh en de uitvoer daarnaartoe steeg met 4,3 miljard kWh. De Duitse kolencentrales hebben als gevolg van de relatief hoge prijzen voor CO2-uitstoot minder geproduceerd in 2020 ten opzichte van 2019. Nederland heeft relatief veel gascentrales en die hebben juist meer geproduceerd, als gevolg van een relatief lage gasprijs en relatief lagere CO2-uitstoot per geproduceerd kWh. De uitvoer naar België steeg met 0,8 miljard kWh en tegelijkertijd daalde de invoer uit dit land met 0,7 miljard kWh, als gevolg van productiestoringen bij kerncentrales. De invoer van elektriciteit uit Denemarken en Noorwegen was groter dan de uitvoer naar deze twee landen.

 

Geef een reactie op dit artikel