Tien procent huurders komt financieel niet rond

  Veel Nederlanders die een huis via een wooncorporatie huren, hebben het financieel zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke wooncorporaties en huurdersbelangenorganisaties onder de huurders.

Een op de tien huurders komt financieel niet rond. Aan het eind van de maand hebben zij geld tekort. Nog eens zestig procent van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij met moeite rondkomt. Daarmee gaat het iets meer huishoudens beter voor de wind dan vier jaar geleden.

Vooral de een- en tweeoudergezinnen zitten krap bij kas. Daarnaast bestaan er ook bij eenpersoonshuishoudens tot 66 jaar financiële problemen. Ruim de helft van hen maakt zich weleens zorgen over hoe zij de huur moeten betalen.

Netto woonlasten niet gestegen

De  wooncorporaties en huurdersorganisaties hebben de afgelopen jaren de betaalbaarheids- en armoedeproblematiek geprobeerd op te lossen. In vier jaar tijd is het de organisaties gelukt om de netto woonlasten niet te laten stijgen. Voor de meeste huurders is zelfs het besteedbaar inkomen licht toegenomen.Om de kosten van de woonlasten niet te laten stijgen, hebben de  corporaties in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Het huurprijsbeleid is gematigd en de meeste corporaties hebben zonnepanelen op de daken gelegd en woningen geïsoleerd. Bij zes panelen levert dit bewoners gemiddeld een besparing op van 280 euro per jaar.

Energie- en bespaarcoach

Veel corporaties hebben  ook een energiecoach ingezet om bewoners bij te staan. Daarnaast bieden corporaties huurders ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in contact te komen met een budgetcoach.
Bron: VWN Foto: Pxabay-symboolfoto

Kerst 2018

Geef een reactie op dit artikel