100.000 Handtekeningen voor aftreden Kardinaal Barbarin

-Lyon- (KNA) Een online-petitie voor het terugtreden van de Kardinaal van de Franse stad Lyoner, Kardinaal Philippe Barbarin (69), heeft meer dan 100.000 handtekeningen opgeleverd.

De Franse Primas werd wegens het niet doen van aangifte van sexueel misbruik, in maart door een rechtbank in Lyon schuldig gesproken. Sinds het oordeel laat Barbarin het ambt van Aartsbisschop van Lyon even voor wat het is en zocht hij rust in de luwte. Paus Franciscus heeft een verzoek om terug te treden onder verwijzing naar een ‘vermoeden van onschuld’ afgewezen.  Barbarin heeft hoger beroep aangetekend.

Het definitieve oordeel zal DV 30 januari worden geveld. Zowel de officier van justitie alsook de advocaat van Barbarin pleiten voor vrijspraak. Barbarin beschouwt zichzelf als niet schuldig.

Een Priester uit Valence had de petitie voor het terugtreden van de Kardinaal in augustus 2018 in het leven geroepen. Het initiatief werd door een aan Barbarin gericht schrijven begeleid. De initiator, Pastoor Pierre Vignon, nodigt zijn ‘medebroeders’ alsook alle Parochianen uit, de petitie te ondertekenen.

Reeds in 2016 werd er een onderzoek tegen Barbarin ingesteld wegens het nalaten van het doen van aangifte, tegen dezelfde Priester, wegens sexueel misbruik. Destijds staakte het OM het onderzoek na een paar maanden. Er kon geen strafbaar feit worden gevonden met betrekking tot de Kardinaal.

Geef een reactie op dit artikel