Duitse Priesters zegenen massaal homorelaties

Dinsdag 11 mei 2021 08:01- Bron: Redactie kerk/ARD Foto: PB
 -Bonn- Katholieke Priesters in Duitsland zegenen deze week uit protest honderden relaties tussen gelovigen van hetzelfde geslacht.

Paus Franciscus liet via de Romeinse Curie in maart weten dat dat tegen de leer van de Kerk indruist. Een snel groeiend aantal Duitse Priesters zijn het daar niet mee eens en hebben zich verenigd in de beweging “Liebe gewinnt” (Liefde wint).

Duizenden Priesters en medewerkers van de Duitse Rooms Katholieke Kerk tekenden een petitie waarin zij het Vaticaan tot een radicale koerswijziging manen.

Synodale Weg

De Duitse Bisschoppenconferentie is niet blij met de actie. “Wij begrijpen dat er behoefte aan is, maar het voelt voor ons als een provocatie, omdat wij midden in een theologische discussie over de hervorming van de Duitse RK-kerk zitten, de zogenaamde Synodale Weg.”

In januari is de Synodale Weg geopend met discussie en debat over tal van zaken, die volgens veel geestelijken en parochianen ‘bij de tijd’ dienen te worden gebracht. Het gaat daarbij om zaken als: Grotere invloed van leken binnen de Kerk, afschaffing van het verplichte celibaat en verplichte kerkbelasting, vrouwen toelaten tot het Priesterambt en acceptatie- en zegening van homo’s.

Misbruik

Sinds 2010 zijn vele misbruikzaken in de Duitse RK-kerk bekend geworden en is de afhandeling daarvan door de Kerk ‘beneden de maat’ geweest, volgens vele parochianen. Dat gaf aanleiding tot massale kerkverlating welke voortduurt tot op de dag van vandaag.

Binnen de Duitse RK-kerk is momenteel een heftige polarisatie gaande. Enerzijds de behoudende aanhang met als ‘woordvoerder’ de actiegroep ‘Maria 1.0‘, een kleine groepering behoudende Katholieken die elke vorm van modernisering afwijst en ernstige kritiek uit op progressieve Bisschoppen. Anderzijds is er de actiegroep ‘Maria 2.0’ , deze vooruitstrevende groep met een snel groeiende aanhang onder Priesters en gelovigen, wil dat het roer radicaal om gaat, om een nog verdere leegloop van de Kerk tegen te gaan.

Zwijgende meerderheid

Steeds meer gelovigen, waaronder óók de zwijgende meerderheid, die niet aan acties meedoet, is voorstander van een ‘eigen’ koers van de Duitse RK-kerk, los van Rome. Er wordt al openlijk gesproken over de Duits Nationaal Katholieke Kerk, als opvolger van de Rooms-Katholieke Kerk Duitsland. Veel Duitse Priesters houden zich al niet meer aan tal van Vaticaanse geboden. Zo is het zegenen van homorelaties al een regelmatige praktijk voor menig Priester en met stille goedkeuring van de Diocesane Bisschop. Door het gebrek aan vrijwilligers winnen ook vrouwen steeds meer aan invloed in de lokale Kerkbesturen, meer dan het Vaticaan lief is.

Bekende Duitse Katholieke theologen zoals de heren Lutz en Wolff durven nu al met zekerheid te zeggen dat de Duitse RK-Kerk niet meer aan een schisma kan ontkomen, daarvoor zijn de ontwikkelingen enerzijds en de leegloop anderzijds al te ver gevorderd. Een afsplitsing van Rome is onvermijdelijk en kan in de praktijk binnen 5 a 10 jaar, aldus de theologen. Hierbij verwijzen zij naar de Grieks en Armeense Katholieke Kerken. Deze hebben nauwe banden met het Vaticaan, maar hebben een aantal zaken zoals het celibaat in de ban gedaan.

Geef een reactie op dit artikel