Italiaanse Bisschoppen tegen anti-homofobiewet

-Rome- (KNA) De Katholieke Kerk in Italië heeft zich tegen een voorgenomen anti-discriminatiewet voor homofielen uitgesproken.

De bestaande juridische bescherming is meer dan voldoende om hen te beschermen tegen geweld of vervolging, aldus de mededeling van de Bisschoppenconferentie gisteren in Rome. Extra sancties dreigen de vrijheid van meningsuiting en opvoeding ingrijpend te beperken.

Gelijktijdig beklemtoonden de Bisschoppen dat discriminatie wegens sexuele geaardheid alsook het bedreigen van of aanvallen op homo’s de menselijke waardigheid aantast en bestreden dient te worden.

In Italië is een-en-ander goed geregeld, er is geen manco in de wetgeving die een wet tegen homofobie noodzakelijk maakt, aldus de Bisschoppen-conferentie.

Excommunicatie

Ook zijn de Bisschoppen van mening dat de discussie op een intellectueel niveau dient te worden gevoerd. Wederzijdse excommunicatie vanwege verschil in opvatting moet worden vermeden. Als iemand aangepakt gaat worden, omdat hij vader en moeder constitutief als familie ziet, dan wordt een mening strafbaar gesteld.

Volgens Italiaans recht wordt iemand bestraft, die discriminerende handeling pleegt uit racistische, etnische, nationale of religieuze gronden of daartoe aanzet. De wetswijziging, die een uitbreiding op sexuele orientatie en gender-identiteit wil opnemen, zal in juli in het parlement worden besproken. Minister-president Giuseppe Conte riep de politieke krachten op de werelddag tegen homofobie (17 mei) op, om zich te verenigen en voor de wet te stemmen.

Geef een reactie op dit artikel