Italië: Meer huwelijkssluitingen in gemeentehuis dan Kerk

-Rome- (KNA) In Italië zijn nu meer huwelijken gesloten in een gemeentehuis dan voor een Kerkaltaar.

Volgens officiële cijfers werd van de bijna 195.800 huwelijken 50,1 procent gehouden met een burgerlijke ceremonie. Als factoren noemt het statistisch bureau Istat in Rome een groei in tweede en eventueel daaropvolgende huwelijken, zonder dat het eerste huwelijk Kerkelijk is ontbonden maar ook een toenemend aantal huwelijken, met minstens één partner afkomstig uit het buitenland.

Zelfs bij eerste huwelijken van Italiaanse paren is het aantal burgerlijke huwelijken dienovereenkomstig landelijk 31,3 procent, in het noorden zelfs 40 procent. Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een teken van een afnemende invloed van religie, zo stelt Istat.

De trend naar een huwelijk op latere leeftijd zet zich volgens de statistieken voort. Gemiddeld treedt een man in Italië voor het eerst op 33,7 jaar in het huwelijk, een vrouw met 31,5 jaar. Een reden is het gebrek aan economische onafhankelijkheid van jongeren: volgens de gegevens leefde meer dan twee-derde in 2018 (67,5 procent) van de mannen tussen 18 en 34 jaar nog in het ouderlijk huis; bij vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep was het 56,4 procent.

Burgerlijke partnerschappen van hetzelfde geslacht werden vorig jaar 2.808 keer geregistreerd, voornamelijk in de grote steden en met een duidelijke noord-zuid kloof. De
Gay Partnership Act (geregistreerd partnerschap) is medio 2016 in werking getreden. In de tweede helft van 2016 werden 2.336 paren geregistreerd; In 2017 waren het er 4.376. Volgens het statistisch bureau was dat een verwachte stabilisatie.

 

Geef een reactie op dit artikel