Kardinaal Marx: Celibaat zal niet verdwijnen

-München- Kardinaal Reinhard Marx, adviseur van de Paus en hoofd van de Duitse Katholieke Kerk, ziet in het Celibaat “ook in de toekomst een kostbare gave voor de Kerk”. Omdat het ongehuwd zijn “de levens-vorm van Jezus is, zal deze nooit verdwijnen” en daarom “een belangrijk getuigenis in de Kerk”, zei Marx met Pinksteren in de Liebfrauendom te Keulen.

Daar wijdde de Aartsbisschop van München en Freising twee (26 en 28 jarige) Priesterkandidaten uit Mühldorf am Inn en München tot Diaken. Met de keuze voor een ongehuwd leven verklaren Priesters hun bereidwilligheid, alle mensen te willen dienen, voegde Marx toe, die ook voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie is.

“De ongehuwde mens”, zo Marx, “tracht de begeerte in hem tot rust te brengen en wil duidelijk maken, dat hij in relatie wil staan tot alle mensen.” Het ongehuwd zijn is een uitdaging en opgave, die elke dag onderhouden dient te worden. Het kan alleen als dé levensvorm van Jezus zichtbaar zijn, als het tot het aangaan van relaties, ontmoeting en verbinding voert.

Daarom moet deze levensvorm steeds weer onderhouden worden in veranderende tijden. Wie zich er mee in laat en daardoor op Christus vertrouwt, voor hem is het “niet een last, maar een mogelijkheid”. De beslissing van de Priesterkandidaten voor het Priesterambt is een teken van vrijheid, die God de mens heeft gegeven, voegde Marx nog toe.

“De mens, die voor zichzelf alle deuren open houdt, die nooit een keuze maakt, leeft een leven onder voorbehoud”. “Alleen wie zich in vrijheid wil binden, zal een vervuld leven vinden”zo Marx. De Aartsbisschop riep de wijdingskandidaten op, hun persoonlijke talenten en begaafdheden in te zetten voor hun toekomstige taak als Priester. Tijdens hun taak, in navolging van Jezus, moet de blik gericht zijn op alle mensen, onafhankelijk van hun nationaliteit of religie, en in het bijzonder op de armen en zwakken.

Bron: KNA Foto: wiki commons

Geef een reactie op dit artikel