Kardinaal Marx pleit voor vrouw als diaken in RK-kerk

Meer participatie van vrouwen in de kerk
Dinsdag 5 juli 2022 -13:28 – Bron: ADN/KNA – Beeld: publiek domein
 -München- Kardinaal en Pausadviseur Reinhard Marx uit München spreekt zich uit voor het openstellen van het diaconaat voor vrouwen. “Ik geloof dat de tijd is gekomen dat het open moet staan ​​voor zowel mannen als vrouwen”, volgens de aartsbisschop van München tijdens de H. Mis afgelopen weekeinde in München.

Het ambt van diaken is een van de oudste in de kerk en staat vooral voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De term diaken is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonos’ dat dienaar of helper betekent. In de Roomse Kerk van de eerste eeuwen werkten diakenen in de zorg voor armen en zieken of als assistenten van de bisschop en of in het parochiebestuur en bij kerkdiensten.

Nog veel werk aan de winkel

In het algemeen is het diaconaat “een ambt dat bedoeld is om de verbinding tussen gebed en inzet voor de armen op een bijzondere wijze zichtbaar te maken, ik hoop van harte dat wij een manier kunnen vinden om dit ambt nog meer onder de aandacht te brengen”. De aartsbisschop benadrukt dat er zowel “theologisch als praktisch” nog veel werk aan de winkel is: “Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing een groot geschenk kan zijn voor de kerk.”

Pauselijke commissie onderzoekt rol van vrouw als diaken

Paus Franciscus heeft al twee commissies aangesteld om de rol van diakenen of vrouwen in vergelijkbare ambten in de vroege kerk te onderzoeken. Rooms-Katholieke (leken) organisaties roepen al jaren op om vrouwen toegang te geven tot het diaconaat, en steeds meer willen nog een stap verder gaan en willen ook dat vrouwen tot priester kunnen worden gewijd.

Vele bisschoppen steunen de optie voor een vrouw als diaken. Paus Franciscus pleit herhaaldelijk voor meer participatie van vrouwen in de kerk, maar heeft tot dusverre gewijde ambten voor vrouwen afgewezen.

Privilege

Ook speelt voor Marx een ander feit mee: De nieuwe Duitse regering, bestaande uit Sociaal-democraten, Groenen en Liberalen wil het liefst helemaal geen onderscheid tussen man en vrouw. De houding van het kabinet Scholz jegens de kerk is dan ook uiterst kritisch. Onlangs ‘tikte’ het kabinet de RK-Kerk op de vingers vanwege discriminatie van gescheidenen of LHBTIP werknemers. De kerk had, anders dan het bedrijfsleven, het privilege dergelijke werknemers te ontslaan, wanneer hun levenshouding niet strookt met die van de kerk.

Geef een reactie op dit artikel