Kardinaal vreest na Synodaal proces ‘Nederlandse variant’

Dinsdag 26 oktober 2021 06:02 – Bron: Redactie kerk/KNA/WDR – Beeld: Kasper Institut
 -Vaticaanstad- In Duitsland is het Synodale proces al een paar maanden bezig, in Nederland sinds 10 oktober. Volgens de voormalig Curiekardinaal, Walter Kasper (88), is de Katholieke kerk in Duitsland vaak alleen maar met zichzelf bezig. Op geen enkele manier zijn alle Duitse problemen ook problemen van de universele Kerk. Hij waarschuwt voor mogelijke gevolgen.
mogelijk veel ergere Nederlandse variant

Hij gelooft echter niet dat de spanningen tussen de Duitse Katholieken en Rome tot een splitsing in de kerk zal leiden, aldus de Kardinaal. Hij acht de “mogelijk veel ergere Nederlandse variant” waarschijnlijker.

Na het mislukken van de Nederlandse Pastoraal Concilie (1966-1970) met hervormingsideeën zoals die nu in Duitsland worden nagestreefd, is het aantal Katholieken zo sterk gedaald dat “Nederland nu een van de meest geseculariseerde landen van Europa is”.

Schisma

Ook in Duitsland treden degenen die de kerk uit teleurstelling verlaten “niet toe tot een nieuwe schismatieke kerk en slechts heel weinigen sluiten zich aan bij een andere kerk”, voegt Kasper eraan toe: “Zij gaan niet in een schisma, maar in een ontkerstend, niet -confessioneel niemandsland”, zegt de theoloog.

De huidige spanningen tussen Rome en de Duitse kerk “belasten mij fysiek, en nog meer in termen van mijn humeur“, bekent de Kardinaal. “De fronten verharden steeds meer, een hermeneutiek van wantrouwen verspreidt zich, men luistert niet meer echt en dan begrijpt men elkaar niet meer”.

Inschattingsfouten

“Het lijdt geen twijfel dat er foute Vaticaanse inschattingen zijn van de Duitse situatie, maar evenzeer zijn er kolossale foute Duitse inschattingen over Rome en tal van Romeinse documenten”, zegt de bezorgde Kardinaal.

Progressief theoloog

Kasper geldt in het algemeen als een progressieve theoloog. Als voorzitter van de Commissie voor de religieuze relaties met de Joden verzette hij zich tegen het document Dominus Jezus, dat in 2000 onder verantwoordelijkheid van Ratzinger werd uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer en waarin Kasper vooral op grond van toon en stijl een belediging van de protestanten zag. Hij was ook de eerste hoge Curiefunctionaris die zich verzette tegen de uitspraken van Bisschop Richard Williamson, die enkele maanden voordat zijn excommunicatie door Paus Benedictus XVI werd opgeheven de Holocaust had geminimaliseerd. Ten aanzien van kindermisbruik door geestelijken pleitte de Kardinaal voor nultolerantie.

 

Geef een reactie op dit artikel