Moedige Duitse Bisschoppenconferentie: Rechtspopulisme trotseren, ook in de Kerk !

-Berlijn- De Katholieke Duitse Bisschoppenconferentie uit grote zorg over rechtspopulistische tendensen tot diep in de burgerlijke en Kerkelijke milieus. Daarom presenteerde zij dinsdag in Berlijn een werkdocument, dat Parochies tot een kritische dialoog met deze lieden moet aanmoedigen.

“Er is ons veel aan gelegen, een aanbod tot gesprek voor alle gelovigen te formuleren – onafhankelijk van hun politieke opvatting”, zei de Hamburger Aartsbisschop Stefan Heße, die in de Bisschoppenconferentie voor het vraagstuk migratie verantwoordelijk is. De Kerk draagt ook voor hen een Pastorale verantwoordelijkheid, die met rechtspopulistische tendensen sympathiseren.

De Bisschoppen zien vooral sinds de toegenomen opname van vluchtelingen in 2015 een instrumentaliserung van ‘angsten en onzekerheden’ door populisten, zonder bepaalde groepen of partijen aan te wijzen. Bijzonder bedenkelijk is het “als zulke bewegingen zich als ‘verdedigers’ van de Christelijke normen en waarden opdringen en wezenlijke aspecten van het Christelijk mensbeeld daarbij uitvlakken”, waarschuwde Heße.

In het document stelt men verder: “Tot nu toe beweren rechtspopulistische acteurs dan, in tegenspraak met de Kerken, hun ‘Christen’ zijn en schuwen zij niet, de Kerkelijke ambtsdragers of zelfs de Kerk als geheel als verraders van het Christendom te bestempelen.” Doch iedere poging, het Christendom als middel van uitsluiting van mensen met een andere komaf te misbruiken, is iets waar de Kerk zich tegen moet verzetten en wel met alle kracht”.

Volgens de Osnabrücker Bisschop en voorzitter van de Pastoraalcommissie, Franz-Josef Bode, gaat het om een houding, die een “omgang met populistische tendensen en het trekken van een grens tegenover groepsgebonden vijandelijkheid mogelijk maakt”.

Het 74-pagina’s tellende werkdocument is onder de titel “Dem Populismus widerstehen” verschenen. Het document verklaart bij voorbeeld de karakterkenmerken van het populisme en de verhouding tot de democratie alsook tips  voor de omgang met rechtspopulisten.

Bij kernthema’s zoals vlucht- en verdrijving, het optreden tegen anti-semitisme en anti-Islam of de regels rond huwelijk, familie en gender verduidelijkt het document de positie van de Kerk en haar kritiek ten aanzien van populistische opvattingen.

Inzake vragen met betrekking tot nationaliteit en identiteit wenden zich de Bisschoppen tegen exclusieve en vaak nationalistische standpunten, welke de universele geest van de Kerk en de gelijkwaardigheid van alle mensen voor God tegenspreekt.

Bron: KNA Foto: Pixabay

 

Geef een reactie op dit artikel