Noors oliefonds desinvesteert in Israëlische bedrijven

Zaterdag 11 september 2021 08:03 – Bron: TRF – Beeld: PB
 -Oslo- Het Noorse ‘oliefonds’, officieel het Government Pension Fund Global (GPFG), maakte vorige week bekend zijn investeringen in drie grote Israëlische bedrijven ongedaan te maken.

Het gaat om de internationaal opererende bedrijven Elco Ltd, Electra Ltd (een dochterbedrijf van Elco) en Ashtom Group Ltd. De drie voldoen niet aan de maatstaven van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen van het fonds.

Betrokken bij illegale kolonisering

Reden voor de desinvestering is hun betrokkenheid bij de illegale Israëlische kolonisering van bezet Palestijns gebied. Zo zijn Elco en Electra al langere tijd betrokken bij Israëlische infrastructurele projecten op de bezette Westelijke Jordaanoever, schrijft het fonds. Ashtom Group, het derde bedrijf waaruit het fonds desinvesteert, verhuurt bedrijfspanden op de Westoever. De bouw van de betreffende panden is een schending van het internationaal recht, constateert het fonds, en met de verhuur draagt Ashtom bij aan ‘voortzetting van de illegale situatie die ook de gebouwen heeft voortgebracht’.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Noorse oliefonds is naar eigen zeggen een van de grootste fondsen ter wereld, met aandelen in meer dan negenduizend ondernemingen in 73 landen en vastgoed in meerdere wereldsteden. Het wordt beheerd door de centrale bank van Noorwegen, Norges Bank, volgens door het parlement en het ministerie van Financiën opgestelde uitgangspunten en regels.

Het fonds heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Het realiseert zich dat de activiteiten van de bedrijven waarin het investeert ‘grote impact hebben op omringende gemeenschappen en het milieu’. Het hanteert daarom duidelijke richtlijnen voor die bedrijven. Een door het Noorse ministerie van Financiën ingestelde, onafhankelijke ‘ethische commissie’ (Council on Ethics) controleert daarbij of de bedrijven waarin wordt belegd (blijven) voldoen aan de maatstaven van het fonds. Doorstaan zij de ethische toets der kritiek niet, dan gaat er een advies naar Norges Bank om te desinvesteren.

Goede trend – Nederland blijft achter

Het is bemoedigend dat steeds meer fondsen – en ook bedrijven – zich niet alleen bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren, maar daar ook naar handelen. Des te schrijnender is dat de Nederlandse pensioenfondsen ABP en PFZW nog altijd beleggingen hebben in gezamenlijk 18 bedrijven die in de VN-database voorkomen, zoals recent onderzoek van The Rights Forum uitwees.

Afgelopen juli riep de Tweede Kamer de regering op er bij de fondsen op aan te dringen hun beleggingen in bedrijven die bijdragen aan de Israëlische kolonisering te beëindigen. Vanuit de samenleving worden de fondsen daar al jaren toe opgeroepen. Het geduld met ABP en PFZW, schreven wij al in april, is op.

Lees hier het volledige artikel over de desinvestering van het Noorse oliefonds, de activiteiten van de drie Israëlische bedrijven, en hoe de Nederlandse pensioenfondsen achterlopen.  

 

Geef een reactie op dit artikel