OPMERKELIJK: EU wordt dankzij Brexit nog Katholieker

-Brussel- (KNA) De Europese Unie wordt door het uittreden van Groot-Brittannië nog Katholieker.

In een ‘EU van 27’ met ongeveer 447 miljoen inwoners, leven na een Brexit nog ongeveer 265 miljoen Katholieken. Dat staat gelijk aan een bevolkingsaandeel van net onder de 60 procent. Met Groot-Brittannië was dat nog ongeveer 54 procent. In Groot-Brittannië bedraagt het aantal Rooms-Katholieken rond 10 procent.

Bijna  alle Lutheraanse, gereformeerde en methodistische Kerken hebben zich bij de gemeenschap van evangelische Kerken in Europa aangesloten. Zij oriënteren zich aan hun oprichtingsakte, het zogenaamde Leuenberger Concordaat, en vertegenwoordigen rond 50 miljoen leden.

De Orthodoxe is na de Rooms-Katholieke en evangelische Kerk de derde in grootte wat betreft confessie. In de EU bestaan acht zelfstandige (autokephale) Kerken: in Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Finland, Polen, Estland alsook Tsjechië en Slowakije. In Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Cyprus zijn zij de hoofdkerk, ook getalsmatig.

15 of 22 miljoen moslims in de EU ?

In de EU zonder Groot-Brittannië leven volgens conservatieve schattingen minstens 15 miljoen moslims. Het overkoepelend orgaan van de moslims spreekt zelfs van 22 miljoen. De meeste Islam-aanhangers treft men aan in Frankrijk; hun aantal wordt geschat op zes miljoen. In Duitsland zouden tussen vier en zes miljoen moslims leven. Ook bij ons in Nederland bestaat een grote moslimgemeenschap; hun aantal ligt inmiddels al boven het miljoen.

De Joden vormen in de hedendaagse EU een kleine minderheid. De grootste Diaspora-gemeente leeft in Frankrijk: rond een half miljoen, het grootste deel daarvan in en om de hoofdstad Parijs; in Groot-Brittannië zijn het er rond 300.000. In Duitsland telt de Centrale raad voor de Joden bijna 100.000 leden; voorzichtige schattingen duiden er op dat het aantal dubbel zo groot is, maar deze laatste groep is niet aangesloten bij de Centrale Raad voor de Joden in Duitsland. Momenteel wonen er 45.000 Joden in Nederland tegen 160.000 anno 1940. In België wordt hun aantal geschat op ongeveer 45.000.

De meeste statistieken berusten op schattingen. De EU houdt vele statistieken bij, op velerlei gebied, echter niet wanneer het gaat om religie. Vaak weten vele religieuze gemeenschappen zelf niet eens hoeveel leden zij vertegenwoordigen, vooral niet wanneer zij niet centraal georganiseerd zijn.

Winter 2020Winter 2020

Geef een reactie op dit artikel