Pius-Bisschop Fellay: “Onze strijd richt zich tegen de hel”

-Econe- (KNA) In Zwitserland is het stoffelijk overschot van de in 1991 overleden oprichter van de traditionalistische Piusbroederschap, Aartsbisschop Marcel Lefebvre, tijdens een plechtige viering herbegraven.

Tijdens de gisteren gehouden viering in de kerk van Econe in het Kanton Wallis namen rond 100 Priesters en 90 seminaristen, van de door Rome niet erkende beweging deel. Voorts kwamen honderden gelovigen uit Zwitserland, Frankrijk en Italië naar de plechtigheid.

De ceremonie in de kerk en de crypte, Lefebvre’s nieuwe rustplaats, werd vanwege de grote toeloop verplaatst naar het plein voor de kerk. Tot ergernis van diverse deelnemers  was er geen verplichting tot het dragen van mondmaskers.

De preek in het Frans werd gehouden door Bisschop Bernard Fellay. Fellay zei dat Lefebvre (1905-1991) tijdens zijn leven “heldhaftigheid bewezen had”. Tegelijkertijd wees hij op het 50-jarig jubileum, dit jaar, van de ‘Priesterbroederschap St. Pius X’.

Aanval op het Vaticaan?

De Broederschap is een op de toekomst gerichte kerk, aldus Fellay. “In de kerk is er altijd strijd geweest en dat zal ook zo blijven.” De strijd richt zich tegen de hel”, riep Fellay. Aanwezige theologen zien dit als een aanval op het Vaticaan onder leiding van Paus Franciscus.

Hoewel aanvankelijk kerkelijk erkend, ging de groepering in de jaren na de oprichting van de Piusbroederschap in 1970, een radicale conservatieve koers varen onder de naam ‘Seminarie van het ware geloof’. Men nam openlijk stelling tegen ingrijpende veranderingen die voortkomen  uit het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) en nam er afstand van.

Strijdpunten waren en zijn vooral : liturgie, vrijheid van religie en oecumene. Lefebvre werd in 1988 onder Paus Johannes Paulus II (1979-2005) wegens illegale Bisschopswijdingen geëxcommuniceerd. Zijn stoffelijk overschot was tot voor kort bijgezet in een kelder-ruimte van het seminariegebouw in Econe.

Paus Benedictus XVI (2005-2013) liet in 2007 de ‘oude Mis’ weer algemeen toe en vervulde daarmee een van de voorwaarden van de Broederschap voor herstel van officiële gesprekken met het Vaticaan. In 2009 ging Benedictus nog een stap verder en hief hij de excommunicatie van de Bisschoppen van de Piusbroederschap op. Daarmee kregen zij de rechten van Katholieke leken; het uitoefenen van kerkelijke ambten blijft voor hen echter ten strengste verboden.

Hierna volgden diverse gesprekssessies in het Vaticaan. In 2011 legde het Vaticaan een stappenplan voor aan de Broederschap, om weer opgenomen te worden in de Moederkerk, maar in 2012 raakte, door verschillen van inzicht, dat proces in een impasse. Foto: Nationaal Archief Emmen

Geef een reactie op dit artikel