Referendum: Ierland wil af van blasfemiewet

  DUBLIN – De bevolking van Ierland kan zich vrijdag in een referendum uitspreken over het blasfemie-verbod in hun grondwet. Alles wijst erop dat ze van het verbod af willen, want zelfs de Ierse Kerken vinden het niet langer van deze tijd.

De Britse tv-bekendheid Stephen Fry was een van de aanjagers van de volksraadpleging. In 2015 hield hij op de Ierse publieke omroep RTE een tirade tegen God, waarin hij het opperwezen verweet ’grillig, slechtgezind en dom’ te zijn, omdat er zoveel ellende in de wereld zou zijn.

Deze aanklacht tegen God leidde tot een gerechtelijk vooronderzoek. De politie zette dat echter stop nadat bleek dat Ieren amper bezwaar hadden aangetekend tegen Fry’s tirade op televisie. De zaak lzorgde wel voor het referendum van vrijdag.

Achterhaalde wetgeving

Opmerkelijk genoeg zijn zelfs kerken tegen het verbod op godslastering. Zo noemde de Ierse katholieke kerk het verbod eerder deze maand ’grotendeels ouderwets en achterhaald’. Volgens de katholieken wordt blasfemie-wetgeving wereldwijd vooral ingezet ’om geweld en onderdrukking van minderheden’ te rechtvaardigen.

De Kerk van Ierland is het daarmee eens. Deze afsplitsing van de Anglicaanse Kerk stelde dat vrijheid van religie weliswaar een fundamenteel mensenrecht is, maar dat vrije meningsuiting net zo belangrijk is.

Mensenrechtenorganisaties zijn zonder uitzondering tegen het verbod en hebben Ieren opgeroepen om het weg te stemmen. Zo zei directeur Liam Herrick van de Ierse Raad voor Burgerlijke Vrijheden: „Vrijheid van meningsuiting vormt het hart van onze democratie en die omvat het toestaan van alle uitingen die ideeën en instituties uitdagen of zelfs ridiculiseren.” Overigens kiezen de Ieren vrijdag ook een nieuwe president. De kans is echter groot dat ze in meerderheid op het zittende staatshoofd stemmen. Volgens de peilingen kan Michael Higgins zo’n 70 procent van de stemmen tegemoet zien.

Bron: ADN/ Foto: wiki commons

Geef een reactie op dit artikel