Uitzetting: Turkije behandelt Evangelicalen als terroristen

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 22 september 2022 – 14:53 – Bron: Redactie kerk/ADF- Beeld: PB
  -Ankara- In de afgelopen twee jaar heeft Turkije meer dan 60 Christenen, voornamelijk Evangelicale voorgangers, op dezelfde wijze als terroristen gedeporteerd, zonder duidelijke reden. Ook Turkse rechtbanken zien hierin geen schending van godsdienstvrijheid.

‘Gevaar voor de openbare veiligheid’

De in de VS geboren Pam en Dave Wilson waren 35 jaar Christelijke zendelingen in Turkije  tot februari 2019 toen hen de toegang geweigerd werd op de luchthaven van Istanboel; De reden: zij zouden een ‘gevaar voor de openbare veiligheid’ vormen.

De Wilsons moesten uiteindelijk terugvliegen naar de Verenigde Staten nadat zij een paar dagen op het vliegveld hadden gebivakkeerd, in afwachting van opheldering door hun juridisch adviseur. Het drastische bevel van de Turkse autoriteiten kwam echter niet als een complete verrassing: al in de jaren tachtig werden Pam en Dave in rap tempo uit Turkije gedeporteerd. Zij hadden bijbelstudies en catechese georganiseerd en advertenties voor het Nieuwe Testament geplaatst in kranten.

Rechtssysteem radicaal geherstructureerd

Dergelijk optreden van de Turkse autoriteiten herhaalden zich in de jaren die volgden veelvuldig. Toch boekten de Wilsons ook juridische successen tegen intimidatie bij de Turkse rechtbanken. Maar het politieke landschap is de afgelopen drie decennia drastisch veranderd ten nadele van Christenen: de regering heeft het rechtssysteem radicaal geherstructureerd en Christenen ervaren in toenemende mate vervolging. De rechtszaak tegen het inreisverbod in 2019 werd door alle rechtbanken afgewezen, ook door het Grondwettelijk Hof.

Het voorval staat niet op zichzelf: ook andere Christelijke zendelingen, vrijwel allemaal uit de Evangelische bewegingen, zijn door de autoriteiten bestempeld als een ‘gevaar voor de openbare veiligheid’ (hetgeen in Turkije neerkomt op het plegen van terroristische activiteiten). Deportatie en een inreisverbod zijn dan het resultaat. Zelfs het bijwonen van een Christelijke conferentie was voor sommigen al genoeg reden om als terrorist te worden uitgezet, het overtreden van een wet was niet eens nodig.

Turkse geheime dienst

Uit verschillende procesverslagen blijkt dat de Turkse geheime dienst betrokken is en blijkbaar gericht actie onderneemt tegen leiders van Protestantse kerken en bewegingen. Alle acties van de Turkse overheid ten spijt, groeien de Evangelicale gemeenschappen in Turkije gestaag.

Volgens ADF International zijn de afgelopen twee jaar meer dan 60 Christenen uit Turkije gedeporteerd zonder enige begrijpelijke reden. Dit omvat ook de zaak van de Amerikaans-Canadese zendeling David Byle. Zijn zaak werd tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gebracht, dat onlangs weigerde de zaak in behandeling te nemen. Deze houding van het Hof, raakt de vrijheid van godsdienst. Critici zijn van mening dat het Turkse optreden stof tot nadenken moet geven, vooral gezien de miljarden aan EU-fondsen die Turkije al heeft ontvangen van de EU.

Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke Kerk in Turkije kent geen seminaries voor priesters. De in Turkije werkzame priesters zijn in het buitenland opgeleid. Van de 61 priesters in het land behoren er 50 tot een congregatie en zijn niet afkomstig uit Turkije. De Rooms-Katholieke Kerk heeft in Turkije geen juridische status.

In de Armeens-Katholieke Surp Hovsepkerk in Sur, een wijk in de Turkse stad Diyarbakir (Anatolië) werd in 2021 voor het eerst in 100 jaar opnieuw een eucharistie gevierd. Het kerkgebouw raakte in 2015 beschadigd na gewelddadigheden tussen Turken en Koerden.

Geef een reactie op dit artikel