Europees Hof voor Rechten van de Mens blokkeert uitzetting naar Afghanistan. Den Haag trekt zich er niets van aan

Leestijd: 3 minuten
Dinsdag 10 augustus 2021 00:23 – Bron: Redactie binnenland/Inlia/Amnesty – Beeld: PB
 -‘s-Gravenhage/Kabul/Geneve- Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) trof op 2 augustus jl. een zogenaamde ‘interim measure’, waarin het de Oostenrijkse autoriteiten opdraagt om een Afghaan tot het eind van deze maand niet uit te zetten.

Het EHRM wijst op de recent verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan, en vraagt of een uitzetting gezien deze verslechterde situatie niet in strijd is met art. 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM).

Het Hof betrekt daarbij ook de mededeling van de Afghaanse autoriteiten aan de EU-lidstaten, dat ze met ingang van 8 juli jl. tot 8 oktober a.s. geen gedwongen uitzettingen zullen accepteren, en het besluit van de autoriteiten van Finland, Noorwegen en Zweden om uitzettingen naar Afghanistan tot nader order op te schorten. Het Hof draagt de Oostenrijkse autoriteiten op de vragen hierover voor 24 augustus a.s. te beantwoorden.

De Nederlandse Raad van State besloot op 26 juli jl. nog dat de verslechterde veiligheidssituatie geen reden vormde om de vreemdelingenbewaring van een Afghaanse asielzoeker op te heffen; de Raad van State was het in hoger beroep eens met de staatssecretaris dat er ‘vooralsnog slechts sprake is van een tijdelijke belemmering’ waardoor nu niet kan worden uitgezet en verwierp het standpunt van de rechtbank Den Bosch in beroep dat ‘het zicht op uitzetting naar Afghanistan ontbreekt’.

Daarentegen vond de Rechtbank Haarlem op 28 juli jl. wel dat de IND de verslechterde veiligheidssituatie en een mogelijke schending van art 3 EVRM mee had moeten nemen in de beoordeling van de asielaanvraag van een Afghaanse asielzoeker.

Taliban opent ‘slachthuizen’ in veroverde gebieden

Inmiddels rukt de Taliban in een ongekend tempo op, met ondersteuning vanuit Pakistan. De ene na de andere regio wordt onder de voet gelopen en ingenomen. De tegenstand van het regeringsleger is zwak en slecht georganiseerd, alhoewel de bewapening beter is dan die van de Taliban.

In de dorpen en steden waar de Taliban de macht overneemt wordt direct ‘schoon-schip’ gemaakt met tegenstanders, in het bijzonder niet- of andersgelovigen. Afvallige mannen van 16 jaar of ouder worden naar plaatselijke badhuizen gebracht om daar ‘geslacht’ te worden, zonder enige vorm van proces wordt hen de keel doorgesneden. De achtergebleven vrouw en dochter(s) worden direct daarna onder dwang uitgehuwelijkt aan Talibanstrijders, zonen worden gedwongen mee te vechten aan de zijde van de Taliban, bij weigering volgt de doodstraf.

Christenhonden

Naast afvallige Islamieten wordt ook jacht gemaakt op door Europa teruggestuurde bekeerlingen. Ook gedwongen terugkeerders uit Nederland. Hun asieldossiers kregen zij mee van de IND om te overhandigen aan de plaatselijke autoriteiten in ruil voor woon- en verblijfsrecht. Die dossiers komen nu ook in handen van de Taliban. Daarna is het ‘een fluitje van een cent’ om deze zogenaamde ‘Christenhonden’ op te sporen. Deze, meestal oprechte bekeerlingen, krijgen geen enkele vorm van proces. Ook wanneer zij excuses aanbieden en zeggen terug te willen keren naar de Islam (om hun huid te redden) kent de Taliban geen pardon.

Ook zij worden afgevoerd om door middel van het doorsnijden van de keel om het leven te worden gebracht. Voor het Haagse kabinet is dit blijkbaar geen probleem, want ook deze week vertrekken er vanaf Schiphol vliegtuigen met Afghanen, van wie de bekering door de IND niet voor waar werd aangenomen, ook niet wanneer parochies of gemeentes met honderden getuigen de bekering kunnen aantonen. Zij moeten het land verlaten en gaan een gewisse dood tegemoet. De eerste executievideos zijn inmiddels via sociale media openbaar gemaakt. Zie hier een voorbeeld video (schokkend beeldmateriaal 18+)