Explosieve groei import uit India

Leestijd: 4 minuten
Donderdag 30 maart 2023 – 06:02 uur – Bron: CBS/Tanja Traag – Beeld: Publiek domein

-Heerlen- Tussen 2002 en 2022 is de Nederlandse importwaarde van goederen uit India acht keer groter geworden. Ook het aandeel van India in de Nederlandse import nam in deze periode toe, van 0,6 procentpunt naar 1 procent. In 2022 importeerde Nederland voor 6,8 miljard euro aan goederen uit India. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS, over de handelsrelatie met India. Lees verder onder de reclame>

In 2022 bereikte de goederenimport uit India een recordhoogte. De hogere import van minerale brandstoffen (mede door de hogere energieprijzen) zorgde onder andere voor deze stijging van de importwaarde in de laatste jaren. Daarnaast spelen ook de stijging in transport- en containerkosten een rol. Ook de invoer van andere goederen dan minerale brandstoffen uit India groeide.De Nederlandse handel met India is in twee decennia sterk toegenomen, al blijft India een relatief kleine handelspartner. India is wel een belangrijke leverancier voor een aantal specifieke goederen en diensten voor Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om (generieke) geneesmiddelen, zink, aluminium, zakelijke diensten en telecommunicatie, computer- en informatiediensten.

India derde leverancier van antibiotica en coronavaccins

India is een van de grootste producenten van (generieke) geneesmiddelen en vaccins ter wereld. In 2022 importeerde Nederland voor 19,4 miljoen euro antibiotica uit India. Daarmee is India na de Verenigde Staten en China onze belangrijkste leverancier van antibiotica. India was in 2022 ook de derde grootste leverancier van coronavaccins voor Nederland. In 2022 kwam 11 procent van de in Nederland ingevoerde vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen uit India.

India tweede leverancier van zink

De belangrijkste goederen die Nederlandse bedrijven in 2022 uit India importeerden zijn geraffineerde aardolieproducten. Het importpakket uit India bestaat voor bijna 15 procent uit geraffineerde aardolieproducten. Ook mobiele telefoons, aluminium en zink worden relatief veel uit India geïmporteerd. Met een importwaarde van 271 miljoen euro is India, na Noorwegen, de belangrijkste leverancier van zink. Van al het door Nederland geïmporteerde zink komt 12 procent uit India. India is verder een relatief belangrijke leverancier van kleding, met een importaandeel van bijna 6 procent.

Steeds meer Nederlandse bedrijven handelen met India

Het aantal bedrijven dat goederen importeerde uit en/of exporteerde naar India steeg in de periode 2015-2021: van 6 705 bedrijven tot 7 585. Daarmee handelde 2,1 procent van alle goederenhandelaren in 2021 met India. Ter vergelijking: 7,6 procent van de bedrijven verhandelde in 2021 goederen met China, Nederlands tweede grootste importpartner. Twee derde van de goederenhandelaren met India in 2021 waren zelfstandig mkb-bedrijven. Het merendeel van deze zelfstandig mkb’ers had geen dochterbedrijven in het buitenland. De bedrijfsactiviteiten waar zowel de Nederlandse importeurs als exporteurs van goederen uit/naar India actief in zijn, zijn handel, industrie en specialistische zakelijke diensten.

Steeds meer telecommunicatie- en computerdiensten uit India

Nederlandse bedrijven importeerden in 2022 voor 2,5 miljard euro aan telecommunicatie- en computerdiensten uit India. Dat was ruim 10 procent van de totale import van deze diensten. Daarmee was India voor Nederland de vierde grootste leverancier van dit type diensten. 
Telecommunicatie- en computerdiensten omvatten alle telecommunicatie-, computer- en informatiediensten exclusief vergoedingen voor licenties op de reproductie of distributie van software. India heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening op dit terrein. Nederland importeert relatief veel van deze diensten uit India. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijven die software laten ontwikkelen in India of die technische ondersteuning op het gebied van hardware en software inkopen.India is na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland de vierde grootste leverancier van telecommunicatie- en computerdiensten. Het belang van India in de totale Nederlandse import van dit type diensten is gegroeid van 4,4 procent in 2014 naar 10,3 procent in 2022. Deze import uit India bestond voor 89 procent uit computerdiensten, voor 10 procent uit informatiediensten en voor 1 procent uit telecommunicatiediensten.

Telecommunicatie- en computerdiensten sinds 2022 de belangrijkste importcategorie uit India

Nederland importeert uit India ook zakelijke diensten, zoals professionele, managementadvies- en technische diensten. Bijna 43 procent van de totale dienstenwaarde die Nederland uit India importeerde bestond in 2022 uit zakelijke diensten en ruim 50 procent uit telecommunicatie- en computerdiensten. Tot en met 2021 waren de zakelijke diensten de grootste categorie voor de dienstenimport uit India. De telecommunicatie- en computerdiensten groeiden sinds 2015 fors, terwijl de zakelijke diensten na 2018 enkele jaren krompen. In 2022 groeiden beide dienstensoorten weer ten opzichte van 2021. Die groei van de import van zakelijke diensten was echter aanzienlijk kleiner (14 procent) dan die van telecommunicatie- en computerdiensten (35 procent).

Nederlandse dienstenhandel hersteld van corona

Tijdens de aanvang van de coronacrisis in 2020 is de Nederlandse dienstenhandel flink gekrompen. In 2021 was er al een herstel, dat in 2022 doorzette. Nederlandse importeurs kochten in 2022 voor 250,1 miljard euro aan diensten in het buitenland. Dat is 18,7 procent meer dan een jaar eerder, en 16,5 procent meer dan in 2019. De import uit India groeide tussen 2021 en 2022 met een kwart tot 5 miljard euro. Daarmee staat India op de 11e plaats van belangrijkste dienstenleveranciers.

Dienstenexport weer boven niveau van 2019

Nederland exporteerde in 2022 voor 260,8 miljard euro aan diensten; dat is 22,1 procent meer dan in 2021 en voor het eerst weer boven het niveau van 2019. De export van diensten naar India groeide in 2022, na twee jaren van krimp, zelfs met 45,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederlandse bedrijven exporteerden in 2022 voor 1,8 miljard euro met India als bestemming. Het gaat dan met name om telecommunicatie- en computerdiensten, vervoersdiensten en zakelijke diensten. India is de 22e exportbestemming voor Nederland.

Hoewel de toename in de in- en uitvoer van diensten voor een belangrijk deel ook uit prijsstijgingen bestaat, is India met een bovengemiddelde groei in toenemende mate belangrijk voor de Nederlandse dienstenhandel.

Verdiensten aan dienstenexport naar India groot

De exportverdiensten aan India komen voor een relatief groot deel tot stand door de export van diensten, net als de Nederlandse verdiensten aan bijvoorbeeld de VS; de exportverdiensten aan een land als China komen anderzijds vooral op conto van de goederenexport. Van elke euro die Nederland in 2021 verdiende aan de export naar India, kwam bijna de helft (720 miljoen euro) door de uitvoer van diensten en 43 procent door de uitvoer van Nederlandse makelij. De verdiensten aan de wederuitvoer waren goed voor 9 procent. De bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling verdiende het meest aan de export naar India, gevolgd door IT- en informatiedienstverlening.