Corona of niet, exorcistencursus start dit najaar weer in Rome

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”-Vaticaanstad- (KNA)  Corona-crisis of niet, deze herfst zal voor de 15e keer een cursus duiveluitdrijving worden gegeven, aan een Pauselijke hogeschool in Rome.

Een uniek exorcisme-seminar aan de Universiteit Regina Apostolorum van 26 tot 31 oktober voor belangstellende Priesters en leken van diverse religies.

Volgens een mededeling van de universiteit worden de resultaten van een “zorgvuldig en  multidisciplinair academisch onderzoek met betrekking tot exorcisme en gebedsgenezing” gepresenteerd. Aan dit laatste onderzoek werd onder andere deelgenomen door de universiteit van Bologna en tal van internationale experts.

Onder exorcisme verstaat men de rituele verdrijving van kwade machten en geesten uit personen, levende wezens of voorwerpen (vaak woningen). Zulke praktijken bestaan in alle culturen. Zij dienen een volledige lichamelijke en geestelijke reiniging te bewerkstelligen. Het woord exorcisme komt uit het Grieks ‘exorkizein’ en betekent ‘wegtoveren’.

De Rooms-Katholieke kerk verstaat onder het begrip, een verzoek aan God, om de mensen te bevrijden van de macht van het kwaad. Exorcisme kan ook een, in naam van Jezus Christus, aan de duivel gericht bevel inhouden, om de betrokkene te verlaten. De volmacht om exorcisme uit te voeren heeft de kerk uit het Nieuwe testament.

Klein exorcisme

Exorcisme bestaat uit gebeden alsook zegen en bezweringsformules. Het exorcisme wordt in eenvoudige vorm (klein exorcisme) toegepast bij de viering van het doopsel: “Wij vragen U voor dit kind: laat de invloed van de Boze er geen vat op krijgen; maak het sterk om het kwaad te overwinnen, laat het door de kracht van Jezus’ sterven en verrijzen ontkomen aan de macht van de erfzonde.” en bij zegeningen.

Groot exorcisme

Het plechtige, zogenaamde groot exorcisme mag alleen door een Priester en met toestemming van de Diocesane Bisschop worden uitgeoefend. De Kerk waakt erover om in deze materie de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het exorcisme is immers bedoeld om in naam van Christus, duivels uit te drijven of om iemand te bevrijden van demonische overheersing. De situatie ligt heel anders wanneer er sprake is van een psychische ziekte. De Kerk staat erop, om voordat men een exorcisme uitspreekt, na te gaan of het wel degelijk om een aanwezigheid van de duivel gaat en niet om een psychische ziekte, waarvan de behandeling onder de reguliere medische wetenschap valt.

De Romeinse voorschriften voor het groot exorcisme van 1614 werden op 26 januari 1998 met toestemming van de Paus gewijzigd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling der Sacramenten. Het nieuwe ritueel staat beschreven in De exorcismis et supplicationibus quibusdam en is onderdeel van het Rituale Romanum.

Voorbeelden van exorcisme:

De exorcisme van Gottliebin Dittus

De exorcisme van Gottliebin Dittus vond in 1842 plaats in een Duits dorpje. Inwoners klaagden over vreemde geluiden uit het huis van Gottliebin en verklaarden vreemd gedrag als zij haar zagen lopen. Toen een Priester het huis betrad werd zij krankzinnig, waarna zij haar op bed vastketenden. Twee gruwelijke jaren lang onderging de vrouw verschillende exorcismen. Getuigen beschreven hoe Gottliebin glas, nagels en bloed spuugde en citaten uit de Bijbel achterstevoren uitsprak. Na twee jaar kwam de rust terug. Zij verklaarde dat Jezus had overwonnen en dat de duivel haar lichaam eindelijk had verlaten.

De exorcisme van Clara Germana Cele

In 1906 vond in Zuid-Afrika de exorcisme van Clara Germana Cele plaats. Er wordt gezegd dat ze een pact met de duivel maakte, waarna haar gedrag onmiddellijk veranderde. Zij trok haar kleding kapot, maakte grommende geluiden en zij krijste in vreemde talen. Twee Priesters voerden verschillende exorcismen op haar uit. Haar huid verbrandde toen zij met wijwater werd besprenkeld en haar lichaam zweefde voor 170 getuigen uit de omgeving. Nadat een stinkende geur haar lichaam verliet werd zij als verlost verklaard, de duivel had haar lichaam verlaten.

De exorcisme van Roland Doe

De achternaam van de toen 13 jarige jongen is veranderd in Doe om zijn privacy te beschermen. De exorcisme van Roland Doe vond in 1949 plaats in St.Louis, VS. De jongen treurde om de dood van zijn tante toen hij vreemd en agressief gedrag begon te vertonen. Zijn ouders spraken over zijn bovenmenselijke krachten tijdens extreme gewelduitbarstingen. Roland zou ook Latijnse verzen uitspreken, tot diep in de nacht. Tijdens de exorcisme spuugde, schold en krijste de jongen naar de Priesters totdat hij uit een trance leek te ontwaken. ‘Hij is weg’ zei de jongen naderhand. Op deze gebeurtenis is de film ‘The exorcist’ gebaseerd.

De exorcisme van Anneliese Michel

De exorcisme van Anneliese Michel begon in 1969 toen zij pas 16 jaar oud was. Toen zij last kreeg van black-outs en in het ziekenhuis werd opgenomen stelden medici epilepsie als diagnose vast. Niet lang na deze diagnose begon zij vreemd gedrag te vertonen, zoals het vermijden van de bijbel en afbeeldingen van Jezus. In de jaren erna begon zij water te weigeren en dronk haar eigen urine. Zij nam geen voedsel, maar at dode vogels en spinnen. Nadat medische hulp niet werkte werd de hulp van twee Priesters ingeroepen, die exorcismen op haar uitvoerden. Het mocht niet baten, Anneliese stierf uiteindelijk aan ondervoeding en een longontsteking.

Geef een reactie op dit artikel