Voorschoten: Toekomst Moeder Godskerk, slopen of …

  De Parochie H. Augustinus te Voorschoten stelt een onderzoek in of de al bijna drie jaar leegstaande Moeder Godskerk in die plaats een nieuwe bestemming kan krijgen. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een bureau uit Haarlem is begin juni 2019 af. De gemeente Voorschoten betrekt het resultaat in haar beslissing of de kerk gesloopt mag worden of een gemeentelijke monumenten-status zal krijgen.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in hun antwoorden op vragen van de VVD en het CDA. De twee fracties vinden dat het veel te lang stil blijft rond het Katholieke kerkgebouw, vooral omdat in Voorschoten een grote behoefte is aan woningen. ,,Op de plek van de Moeder Godskerk kan de gemeente flink wat (zorg)appartementen bouwen’’, zeggen beide fracties, die daarmee laten doorschemeren dat wat hen betreft een gemeentelijke monumentenstatus niet nodig is.

Het kerkbestuur had het gebouw kort na de sluiting in april 2016 al bijna verkocht aan bouwer en ontwikkelaar Niersman. Die wilde het slopen en er woningen bouwen. Het plan raakte in een impasse toen het Cuypersgenootschap in augustus 2016 een officieel verzoek bij de gemeente Voorschoten indiende om van de Kerk een monument te maken en daarmee sloop tegenhield.

Het Voorschotense gemeentebestuur heeft nog altijd geen besluit kunnen nemen over de monumentenstatus. Na overleg met het Bisdom en het Parochiebestuur is besloten dat een onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe bestemming waarbij het vijftig jaar oude Kerkgebouw behouden blijft.

Daarna volgt een oordeel door de welstandscommissie en ambtenaren. Ten slotte mag ook de gemeenteraad er een definitief besluit over nemen.

Cees Bijloos, die namens de Parochie betrokken is bij de verkoop van de Moeder Gods, slaakt een zucht. ,,Het duurt allemaal veel te lang. Elke dag kost ons veel geld. Achteraf hadden wij, denk ik, veel eerder die sloopvergunning moeten aanvragen. Wij hebben het netjes willen doen, in overleg met iedereen.’’

Gevaar voor de omgeving door de lege kerk en het uitblijven van onderhoud is er niet, zegt Bijloos. Ook hierover stelden het CDA en de VVD vragen. ,,De Pastorie wordt antikraak bewoond en de Kerk zelf is voorzien van een alarminstallatie. Valt er eens een dakpan van het dak, dan zullen wij die vervangen. Wij doen er alles aan om het toonbaar te houden, maar geen groot onderhoud meer.’’ Lees verder onder de foto>

Op 3 april 2016 werd de Moeder Godskerk aan de Eredienst onttrokken in aanwezigheid van Bisschop Hans van den Hende

Op 3 april 2016 is de Moeder Godskerk aan de Eredienst onttrokken na een Eucharistieviering met Bisschop Van den Hende. Naast vele Parochianen waren ook leden van de protestantse gemeente Voorschoten en Zusters van Klooster Bijdorp aanwezig, en namens het gemeentebestuur wethouder Nieuwenhuizen. In zijn welkomstwoord zei locatiereferent Dirk Gudde: “Afscheid blijft afscheid, maar er is wel een verschil tussen afscheid nemen en goed afscheid nemen. En dat laatste willen wij deze ochtend doen”. In zijn overweging gaf de Bisschop aan: Na Pasen begonnen de Apostelen aan een pelgrimstocht. Zo ook gaan na Pasen de Parochianen van de Moeder Godskerk op pelgrimstocht naar de Kerk van de Heilige Laurentius. Een tocht naar een nieuw begin.

Aan het slot van de viering las Pastoor Michel Hagen het Bisschoppelijk decreet voor, waarna hij de godslamp uitblies. Daarna ging een lange processie van de Moeder Godskerk naar de Kerk van de H. Laurentius. De bisschop droeg, begeleid door wierook en lantaarns, de ciborie met het Allerheiligste. Sacrale voorwerpen, waaronder de altaarrelieken werden meegedragen. Ook het oude houten beeld van Maria werd in de stoet meegevoerd, op een versierde kar, voortgetrokken door scouts van Impeesa. De tocht ging door het centrum van Voorschoten, met onderweg een groet door de klokken van de Dorpskerk.

Bij de H. Laurentiuskerk werd de stoet ontvangen door Parochianen en binnen met gezang van het Dameskoor. De ciborie werd in het Tabernakel geplaatst en het Mariabeeld kreeg zijn plaats in de Kerk. Op uitnodiging van de Bisschop werden de plechtigheden afgesloten met een Weesgegroet, als eerbetoon aan de Moeder Gods en als bede dat zij ons mag blijven steunen.

Na afloop was er nog een ontvangst met koffie en thee in het Bondsgebouw. Het was voor velen een erg emotionele ochtend, met veel tranen en verdriet, maar er was waardering voor het mooie en waardige afscheid. (XC)

 

 

Bron: Parochie D. Gudde en P. de Boer Foto: G. van Dommelen

Geef een reactie op dit artikel