Bisdom GL: Indrukwekkend Roepingenweekend voor jongeren

Mgr. R. van den Hout en de jongeren in Thuine (Embed foto)
-GRONINGEN- (RED)In het weekend van 25 – 27 oktober jl.  ontmoette een groep van 23 jonge mensen elkaar in het klooster van de zusters Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Op initiatief en uitnodiging van bisschop Ron van den Hout in samenwerking met pastoor Tjitze Tjepkema. Doel van het weekend was bezinning op hun – eventuele- ‘roeping’ voor de katholieke kerk en religieus leven. Het programma bestond uit het vieren van de eucharistie;  één keer met de zusters Franciscanessen en één keer onderling. Daarnaast was er ruimte voor het getijdengebed, aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en er was biechtgelegenheid. Aanleiding voor gesprek waren getuigenissen van zuster Franciscanes Maria Christin (klooster Thuine), pater-Spiritijn  Charles Eba’a uit Heerenveen en Gerrie Conen als getrouwde man en vader van vijf kinderen. Zij gaven input voor het onderlinge gesprek en persoonlijke overweging.

Enkele deelnemers schreven een persoonlijke terugblik op hun ervaring van het weekend.

Klik H I E R om verder te lezen>

Bron: Bisdom GL/ Foto H. Duling

Geef een reactie op dit artikel