Jongeren tegen Paus: “neem ons serieus en wees minder strenge Kerk”

De jeugd-voorsynode in Rome heeft haar eindrapport klaar, en op zondag aan paus Franciscus overhandigd. Bijna unaniem bevestigden de afgevaardigden op zaterdag het document met een samenvatting van de beraadslagingen van de 300 jongeren en jongvolwassenen uit vijf continenten. Het document zou ook het onderwerp van gesprek moeten zijn in de beraadslagingen van de bisschoppen in oktober. Volgens deze willen jongeren een kerk die hen serieus neemt, die staat voor haar fouten, het geloof op authentieke wijze leeft, minder afstandelijk spreekt en echte begeleiding biedt. Te vaak lijkt de kerk “te strikt” en wordt geassocieerd met “overtrokken moralisme”, aldus het document.

Bovendien was het voor jonge mensen moeilijk om de logica van “het is altijd zo geweest” te overwinnen. “We hebben een kerk nodig waar iedereen welkom is en die genadig is, die zijn wortels en afkomst erkent en iedereen liefheeft, zelfs degenen die de kerkelijke normen (deels)niet volgen,” zeggen ze. Dan zal de kerk voor veel meer mensen echt overtuigend zijn.

Het document, opgesteld door de deelnemers, inclusief leden van andere religies en niet-gelovigen, met de hulp van een redactie is verdeeld in drie delen. De eerste en de langste gaat vooral over uitdagingen en kansen voor jonge mensen. De tweede gaat over geloofs- en levenskeuzevragen en het verlangen om als jongeren serieus genomen te worden. Veel jongeren zijn bezig belangrijke levenskeuzes te maken, maar ze hebben daar geen verbinding met geloof en God bij. Dit is ook moeilijk wanneer jonge mensen en met name vrouwen ‘moeite hebben om actief deel te nemen aan het dagelijks kerkelijk leven, laat staan in een leidinggevende rol’. Een lange paragraaf kijkt ook naar sociale media, die een belangrijke, maar ook ambigue rol spelen in het leven van jongeren.

Naast de discussies van de deelnemers in Rome, bevat het laatste document ook bijdragen van ongeveer 15.000 geregistreerde gebruikers wereldwijd via speciale Facebook-pagina’s. Het document maakt deel uit van het werkdocument voor de synode van bisschoppen later dit jaar in oktober – samen met andere bijdragen, zoals die uit de  bisschoppenconferenties. Geselecteerde jongeren worden uitgenodigd als luisteraars tijdens de synode, die de titel “Jeugd, geloof en oproepen tot roeping” heeft, maar zij hebben geen stemrecht.

Bron: RAI1/foto:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*